Валютна інтеграція

Валютна інтеграція – створення регіональних зон, у межах яких забезпечується відносно стійке співвідношення курсів національних валют або поступова заміна їх регіональною валютою, а також спільне регулювання валютних відносин та єдина валютна політика щодо інших країн. Інтеграційний процес починається здебільшого на стадії створення валютного союзу. Складовими В. і. найрозвиненіших валютних об’єднань є: а) підтримання ринкового курсу власної валюти в межах узгодженого паритету; б) використання як паритету валюти країн – учасниць найсильнішої національної валюти або міжнародної розрахункової одиниці; в) створення спільного фонду для надання кредитів країнам – учасницям для підтримання курсу власної валюти; г) заснування міждержавного органу для грошово-кредитного та валютного регулювання. Найповніше В. і. відбувається в ЄС.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валютна інтеграція - Економічний словник