Вестибулярний апарат та орієнтація в просторі. Рухова сенсорна система. Сприйняття болю, температури, тактильна чутливість

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 12. СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕРВОВОЮ СИСТЕМОЮ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

УРОК 83. Вестибулярний апарат та орієнтація в просторі. Рухова сенсорна система. Сприйняття болю, температури, тактильна чутливість

Освітня мета: розкрити значення чуття рівноваги і м’язового чуття для координації рухів і збереження положення тіла в просторі; важливість тренування вестибулярного апарату для льотчиків і космонавтів.

Основні поняття і терміни: вестибулярний апарат, півколові канали, отоліти, ендолімфа, морська хвороба.

Обладнання: таблиці “Вестибулярний апарат”, “Будова вуха”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація знань учнів.

Тестове завдання.

1. Кислий смак їжі сприймають рецептори, що розташовані:

А) на кінчику язика;

Б) з країв язика.

2. Смак солодкого розрізняють рецептори язика, розташовані:

А) на кінчику;

Б) на корені;

В) з країв;

Г) на кінчику і по коренях.

3. Орган смаку реагує лише на речовини:

А) газоподібні;

Б) розчинені;

В) тверді.

4. Класифікацію смаків вперше запропонував:

А) М. І. Лунін;

Б) І. П. Павлов;

В) М. В. Ломоносов.

5. До хеморецепторних належать сенсорні системи:

А) зору;

Б) нюху;

В) слуху;

Г) смаку;

Д) рівноваги.

6. Нюхова сенсорна система складається з:

А) хеморецепторів → нюхового нерва → нюхового центру;

Б) нюхового центру → нюхового нерва → хеморецепторів.

7. Гіркий і солодкий смак їжі сприймають рецептори, що розташо­вані:

А) на кінчику язика;

Б) на корені язика.

8. Рецептори смаку містяться:

А) у слині;

Б) на язиці;

В) у слизовій оболонці внутрішньої поверхні щік і піднебіння.

9. На сприйняття запаху та смаку не впливають:

А) стан нервової системи;

Б) концентрація речовин;

В) вологість речовин;

Г) температура речовин.

10. Лікування запахами:

А) фітотерапія;

Б) аромотерапія.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учень з одного місця закинув баскетбольний м’яч у кошик. Йому зав’язали очі й запропонували, не змінюючи пози, спробувати зробити те саме. Чи потрапить за таких умов м’яч у кошик? Які органи чуттів тут задіяні?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Значення сенсорної системи рівноваги тіла. (Бесіда).

– Чи є органи рівноваги у тварин? Чим вони представлені?

– Яке значення сенсорної системи рівноваги тіла в житті людини?

2. Будова і функції вестибулярного апарату. Робота в парах. Завдання:

– Знайти на малюнку підручника (таблиці) отолітовий орган і півколові канали.

– При швидкому нахилі або падінні вперед у півколовому каналі, розміщеному в передньозадній площині, виникає подразнення. Знайти на малюнку цей канал.

– Вивчити значення інших півколових каналів.

3. М’язове чуття і дотик.

Роль дотикового аналізатора в прояві різних захисних рефлексів, в тер­морегуляції, в координації рухів. Захисні функції больових рецепторів.

А) Учитель пропонує одному учневі із заплющеними очима дати характеристику запропонованому предмету (дерев’яна указка, пластма­сова лінійка, жолудь). Чи можна визначити, доторкаючись до предмета кінчиками пальців, особливості його поверхні, форму, з якого матеріалу виготовлений? Як ви думаєте, де найбільше дотикових рецепторів на тілі людини? Усі відчуття дотику можна поділити на 5 груп. Перша – коли людина до чогось доторкнеться, друга – сильний тиск, третя – холод, четверта – тепло. А яка п’ята?

Б) Розповідь про сліпоглухонімих людей. (О. Скороходову, яка стала науковим працівником Інституту дедиктології, працювала в галузі на­вчання сліпоглухонімих; написала книгу “Як я сприймаю навколишній світ”).

В) Сенсорна система температури.

– Де розміщені на тілі людини рецептори, які реагують на темпе­ратуру?

– Чи є органи нашого організму, які не реагують на температуру?

– Чому в результаті загартовування знижується відчуття холоду?

Г) Сенсорна система болю. (Розповідь вчителя.)

Рецептори з вільними нервовими закінченнями (нервові волокна без Мієлінової оболонки) становлять 75% усіх рецепторів шкіри. При цьому подразненні виникає відчуття болю, до якого практично неможливо звикнути.

– Який може бути біль?

– Біль корисний чи шкідливий?

Повідомлення учнів про різну больову чутливість у всіх органах.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Встановіть захворювання, його причини та способи профілактики.

Жінка не може їздити на автомобілі. Після деякого часу перебування в авто, що рухається, з’являється нудота, запаморочення, вона блідне, спостерігається м’язова слабкість, головний біль.

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


Вестибулярний апарат та орієнтація в просторі. Рухова сенсорна система. Сприйняття болю, температури, тактильна чутливість - Плани-конспекти уроків по біології