ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Тип уроку: комбінований урок.

Мета: ознайомити учнів з причинами виникнення та методами обчислення похибок експерименту; ввести поняття “вимірювання, фізичні величини, одиниці фізичних величин”, ознайомити учнів зі структурою Міжнародної системи одиниць; розглянути, як утворюються кратні та частинні одиниці; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Обладнання та наочність: презентація про еталони фізичних величин, картки з формулами для обчислення відносної похибки експерименту.

Відеофрагмент: вимірювання, які проводяться

вченими в лабораторії, та відеофрагмент про еталони фізичних величин.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Коли виникла фізика як наука?

– Чому у фізиці важливий фізичний експеримент?

– Чому під час виконання експерименту ми не отримуємо абсолютно точного значення шуканої величини?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

– Вимірювання.

– Фізичні величини.

– Одиниці фізичних величин.

– Міжнародна система одиниць СІ.

Кратні та частинні одиниці.

– Вимірювальні прилади.

– Визначення шкали поділки вимірювального приладу.

Опорний конспект

ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

Означення одиниць

1

Метр

Довжина, яка дорівнює 1650763,73 довжини хвилі у вакуумі випромінювання, що відповідає переходу між рівнями 2р та 5d (оранжева лінія) атома криптону-86

2

Кілограм

Одиниця маси, що дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма

3

Секунда

9192631770 періодів випромінювання, що відповідає переходу між двома рівнями надтонкої структури основного стану атома цезію-133

4

Кельвін

Одиниця термодинамічної температури – 1/271,16 частина термодинамічної температури потрійної точки води

5

Ампер

Сила електричного струму, який, проходячи по двох паралельних провідниках нескінченної довжини і дуже малого поперечного перерізу, розміщених на відстані 1 м один від одного у вакуумі, викликав би силу взаємодії між цими провідниками 2 – 10-7 Н на кожний метр довжини

6

Кандела

Сила світла, що випромінюється з площі 1/600 000 м2 перерізу повного випромінювання в перпендикулярному до цього перерізу напрямку, при температурі твердіння платини й тиску 101325 Па

7

Радіан

Кут між двома радіусами кола, довжина дуги між якими дорівнює радіусу

8

Стерадіан

Тілесний кут з вершиною в центрі сфери, який вирізає на поверхні сфери площу, що дорівнює площі квадрата зі стороною, який дорівнює радіусу сфери

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

– Чому під час проведення експерименту виникають похибки?

– Запишіть величини, використовуючи кратні та частинні одиниці:

1200 Дж =

0,050 Н =

1200 Ом =

0,008 с =

0,000034 А =

0,000075 Дж =

0,000002 Кл =

37000000 Вт =

400 В =

40000 Гц =

– Розв’язати із задачника завдання № 4.25.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником: вивчити § 4, 5; розв’язати вправу 4 письмово.

– Завдання за задачником: №№ 4.53, 4.55

– Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 29 підручника

_____________________________________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВЛАСТИВОСТІ ТІЛ. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН - Плани-конспекти уроків по фізиці