ЯЗИЧНИЦТВО

Культурологічний словник

ЯЗИЧНИЦТВО – сучасна наукова назва давньої релігії, що існувала до прийняття світових релігій у всіх народів. Термін “поганство”, яким користувалися християнські проповідники, вважається застарілим і не відповідає нормативним вимогам до термінології, оскільки має негативно-емоційне забарвлення. Поняття Я. охоплює широкий спектр вірувань народу з найдавніших часів: уособлення природи, віра в духів, культ предків, тотемізм, магія, чаклунство, знахарство та ін. Я. вважається релігією політеїстичною, хоча у слов’ян існувало поняття одного Бога – найголовнішого, батька всіх богів (Господа). Тому Я. можна віднести й до релігій, що засновані на культі роду, особливо пізні його форми, які побутували навіть паралельно з християнством. Язичницька обрядовість частково збереглася в українському фольклорі, родинно-побутовій звичаєвості, традиціях.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЯЗИЧНИЦТВО - Культурологічний словник