ЄМНІСТЬ УГІДДЯ

Екологія – охорона природи

ЄМНІСТЬ УГІДДЯ – число свійських чи диких тварин (іноді тих і ін.), які здатні жити і норм, розмножуватись на одиниці площі цього угіддя протягом не визначено тривалого часу.

Іноді виділяють сезонну Є. у. – число тварин, які можуть жити на одиниці площі або в межах усього угіддя в певний сезон без деградації цього угіддя протягом не визначено тривалого часу.


ЄМНІСТЬ УГІДДЯ - Довідник з екології