Площі фігур

Геометрія

Площі фігур

Геометричну фігуру називають Простою, якщо її можна розбити на скінченну кількість плоских трикутників.
Для простих фігур Площа – це додатна величина, числове значення якої має такі властивості:
– рівні фігури мають рівні площі;
– якщо фігура розбивається на частини, що є простими фігурами, то площа цієї фігури дорівнює сумі площі її частин;
– площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці вимірювання, дорівнює одиниці.
На рисунках, поданих нижче, зображені основні геометричні фігури; поруч даються формули їх площ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Площі фігур - Довідник з геометрії