ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.2. ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

6.2.3. ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА

Закони заломлення світла

1. Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр, опущений у точку падіння променя, лежать в одній площині (рис. 46).

ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА   ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Рис. 46

2. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення світла є величина стала, яка дорівнює відносному показнику заломлення двох середовищ (середовища, куди світло переходить,

і середовища, з якого падає):

ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА   ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Наслідок: промені заломлений і падаючий взаємно обернені. Показник заломлення середовища відносно вакууму називається абсолютним показником заломлення середовища:

ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА   ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

При переході світла із оптично більш густого середовища в оптично менш густе кут заломлення більший за кут падіння.

Повне відбивання світла

При падінні світла з оптично більш густого середовища на межу поділу з оптично менш густим середовищем, коли кут заломлення має стати 90° світло повністю відбивається і вже не заломлюється. Мінімальний кут падіння,

за якого відбувається повне відбивання світла, називається граничним кутом повного відбивання (α0). Повне відбивання світла відбувається, коли кут падіння променя, що падає на межу з оптично менш густим середовищем, ≥ α0 (рис. 47):

ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА   ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА   ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Рис. 47

Для алмазу а0 ≈ 24 . Діамант – це алмаз, який оброблений (огранований) таким чином, щоб для максимально можливої кількості променів світла, що на нього впали, відбулося повне відбивання світла – світова “гра” діаманта.

Причина міражів – у повному відбиванні світла від оптично менш густих шарів нагрітого повітря, які містяться поблизу розігрітої Сонцем поверхні Землі.

Повне відбивання світла використовують у світловоді. Світловод – це пучки прозорих гнучких ниток. їх використовують для передавання світла і зображення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА - Довідник с фізики