ЗЕЛЕНА КНИГА

Екологія – охорона природи

ЗЕЛЕНА КНИГА – зведення відомостей про рідкісні, зникаючі і типові рослинні угруповання, які потребують особливої охорони. 3. к. є новою формою обгрунтованої охорони біотичних угруповань або екосистем, оскільки життєвість видів можна забезпечити лише в разі збереження всіх угруповань, компонентами яких вони є, а також ландшафтів, з якими ці угруповання пов’язані екологічно. Питання про необхідність видання 3. к. поряд із Червоними книгами порушили ботаніки України. Вони встановили критерії виділення ценозів, які потребують охорони, мотиви і категорії їх охорони, поширення та видовий склад, що сприяє розширенню мережі прир.-заповідного фонду країни.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗЕЛЕНА КНИГА - Довідник з екології