ЖИТТЯ

Екологія – охорона природи

ЖИТТЯ – вища форма існування матерії, яка закономірно виникає за певних умов у процесі її розвитку. Найхарактернішими рисами живої матерії є обмін речовин, самооновлення, самовідтворення.

Ж. існує безпосередньо в зовн. середовищі у формі окремих організмів, які відрізняються від неживих об’єктів здатністю до розвитку, росту, розмноження, обміну речовин, активного регулювання власного складу та функцій, різних форм руху, пристосовуваністю до середовища тощо. Існування живої матерії забезпечується тісним постійним зв’язком з середовищем завдяки єдності основних протилежних процесів: асиміляції та дисиміляції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЖИТТЯ - Довідник з екології