ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ – РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

За даними науки, життя виникло на Землі 2-3 млрд. років тому. Однозначної відповіді, як зародилося життя на планеті, немає. Л. Пастер довів, що живе не може виникнути з неживого. В. І. Вернадський висловив гіпотезу про вічність життя і розселення його з планети на планету (гіпотеза панспермії).

За гіпотезою О. І. Опаріна, життя виникло з неживої матерії в результаті створення сприятливих умов. Абіогенний синтез органічних

речовин став першим кроком до виникнення життя на Землі (досліди С. Міллера, Павловської). Наступний крок – концентрація речовин і утворення коацерватів.

Коацервати – висококонцентровані краплини, які утворюються довільно з органічних речовин, що веде до ускладнення органічних молекул. Для коацерватів характерні деякі властивості живого: поглинання речовин і збільшення об’єму (ріст); виділення речовин у зовнішнє середовище; дроблення коацерватів на дрібніші; загибель і руйнування.

Третій етап – поява самовідтворюючих молекул – полінуклеотидів, можливість матричного синтезу білка.

Первинні

організми – полінуклеотидні коацервати – прототип клітини. У первинному бульйоні могли виникнути перші гетеротрофні організми, в яких відокремилися зовнішня мембрана, цитоплазма і спадковий апарат ДНК. Надалі в результаті ароморфозів і добору відбувалося ускладнення і розвиток життя.

В історії розвитку життя можна виділити три великі ароморфози.

1. Поява фотосинтезу. У результаті фотосинтезу активізувалося утворення органічних речовин, в атмосфері з’явився вільний кисень. Організми розділилися на анаеробні й аеробні. Аеробні організми отримали пріоритетний розвиток.

2. Поява статевого процесу привела до різноманітних комбінацій хромосом, появи комбінативної мінливості й еволюційного перетворення організмів, підвищення їхньої життєздатності.

3. Поява багатоклітинності. Завдяки багатоклітинності відбулася диференціація клітин на різні типи тканин, утворилися органи, збільшилися розміри організмів, урізноманітнилися форми життя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ – РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ - Довідник з біології