ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

Екологія – охорона природи

ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН – процес надходження в організм тварини поживних речовин, необхідних для його норм, життєдіяльності. Є важливою ланкою зв’язку організму з зовн. середовищем. Прир. Ж. т. буває ендогенним, коли поживні речовини надходять в органи та системи за рахунок запасів ін. тканин і органів, та екзогенним, коли поживні речовини надходять в організм із зовн. середовища. За характером харч, об’єкта тварин поділяють на групи: травоїдні, детритоїдні, грунтоїдні, м’ясоїдні (хижаки); за ступенем спеціалізації – монофаги (живляться одним об’єктом), поліфаги, або еврифаги (живляться багатьма об’єктами) та стенофаги (живляться обмеженим набором кормів). Особливості Ж. т. зумовлюють такі взаємозв’язки тварин, як коменсалізм, симбіоз, паразитизм і хижацтво. Тварини беруть участь у створенні ланцюгів живлення в екосистемах. За типом живлення всі тварини є гетеротрофами за винятком деяких найпростіших (напр., евглена зелена, що здатна, як і рослини, до фотосинтезу).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН - Довідник з екології