ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН

Цілі уроку:

– освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання особливостей будови та життєдіяльності тварин;

– розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

– виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: портрети видатних біологів, зображення тварин, плакати або слайди презентації із зображенням продукції, якувиробляють

за допомогою тварин.

Базові поняття і терміни уроку: тварини, рослини, гриби, будова, життєдіяльність, схожість, відмінність.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Хто такі тварини?

– Хто такі рослини?

– Хто такі гриби?

– Чи потрібна сучасній людині біоетика?

– Навіщо треба зберігати живі організми?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ Робота в групах

Учні об’єднуються у три-шість груп,

залежно від їхньої кількості у класі. У складі кожної групи чотири-шість учнів. Кожна група отримує завдання. Одній з груп можна довірити відігравати роль журі (за рішенням вчителя). У такому випадку учні з цієї групи повинні виробити і оголосити критерії оцінювання, за якими вони оцінюватимуть роботу інших груп.

Кожна з груп готує відповідь на одне із запропонованих запитань. Час на обговорення – 10-15 хвилин. Один або два учні з групи після закінчення обговорення оголошують варіант відповіді групи. Учні з інших груп можуть ставити питання до доповідачів. Поставлені питання і відповіді на них повинні оцінюватися журі або вчителем (за відсутності журі).

Після доповідей та відповідей на питання всіх груп вчитель або члени журі оцінюють їх роботу за обраними і оголошеними критеріями.

Зразки питань для груп (вчитель може роздати їх конкретним групам або запропонувати випадковий вибір):

– Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх клітин?

– Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх клітин?

ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН

– Як особливості життєдіяльності грибів відображаються на будові їхніх клітин?

– Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх тканин?

– Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх тканин?

– Як особливості життєдіяльності рослин відображаються на будові їхніх органів?

– Як особливості життєдіяльності тварин відображаються на будові їхніх органів?

– Як в екосистемах взаємодіють рослини і тварини?

– Як в екосистемах взаємодіють рослини і гриби?

– Як в екосистемах взаємодіють гриби і тварини?

– Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одній водоймі до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

– Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному лісі, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

– Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному великому місті, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

– Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть в одному саду, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цього списку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

– Складіть список рослин, тварин і грибів, що живуть на одному городі, до якого входить не менше дванадцяти видів. Складіть на основі цьогосписку ланцюги живлення наведеної екосистеми.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОДІБНІСТЬ У БУДОВІ ТА ПРОЯВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, БАКТЕРІЙ, ГРИБІВ, ТВАРИН - Плани-конспекти уроків по біології