АДВЕНТИВНІСТЬ

Екологія – охорона природи

АДВЕНТИВНІСТЬ – занесення, імміграція виду з одного біоценозу або зони поширення (ареалу) в інший з наступною акліматизацією. А. є результатом випадкового чи навмисного занесення організмів людиною або різними природними чинниками (тваринами, водними і повітряними течіями тощо) в нові регіони. Цьому сприяє розвиток світового товарообігу, туризму.

Основою А. є адаптивні механізми процесів обміну речовин. Перебудови, що при цьому відбуваються, лежать у межах норми реакції організму і не порушують його

ген. структуру. А. часто відіграє важливу роль у формуванні угруповань, оскільки привнесені види в результаті натуралізації можуть посісти в них певне місце, а іноді навіть перешкоджати відтворенню місцевих видів. Прикладами цього є масове розмноження європейських складноцвітих в аргентинській пампі, кактусів – в Австралії. Серед організмів, яким властива А., трапляються карантинні види бур’янів (амброзія, ценхрус, степовий гірчак тощо), шкідники (колорадський жук, американський білий метелик, жуки-вусачі тощо), переносники захворювань (кровосисні членистоногі), паразитичні та синантропні організми (американський тарган, хатня муха тощо). Рослини, яким властива А., наз. адвентивними, або привнесеними.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АДВЕНТИВНІСТЬ - Довідник з екології