БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 2 ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

§17. БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Пригадайте особливості будови клітин рослин і тварин. Що таке фотосинтез?

Усі організми, які населяють нашу планету, можна поділити на дві великі групи. Клітини одних, таких як рослини, тварини, гриби, мають ядро. Тому їх називають ядерними, або еукаріотами (від грец. еу – добре та каріон – ядро). Натомість клітини бактерій ядра не мають. Їх називають доядерними, або прокаріотами (від грец. про – перед та каріон – ядро).

Бактерії

надлежать до прокаріотів. Це найбільш просто організовані істоти. Вони поширені скрізь, де тільки можливе життя. Оселяються на поверхні або всередині інших організмів (людини, тварин, рослин, грибів), мешкають у грунті, прісних і солоних водоймах.

БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мал. 67. А. Фото бактерії.

Б. Будова клітини бактерій:

1 – клітинна оболонка, 2 – клітинна мембрана; 3 – джгутик; 4 – цитоплазма; 5 – ділянка цитоплазми з молекулою ДНК

! Цікаво знати, що в 1 г грунту можуть існувати мільйони клітин бактерій. В 1 мл води забруднених водойм та повітря їхніх клітин налічують сотні тисяч.

Спори бактерій знайдено в повітрі на висоті десятків кілометрів над поверхнею Землі. Є види бактерій, здатні оселятися навіть там, де немає кисню. Є види, поширені в гарячих джерелах, температура води в яких сягає +90 °С. Деякі види бактерій виявлено в нафтоносних шарах на глибині кількох кілометрів.

Які особливості будови клітин бактерій? Бактерії дуже дрібні. Розміри їхніх клітин зазвичай становлять від 0,0005 до 0,005 мм. Як і клітини рослин, і тварин, клітини бактерій оточені клітинною мембраною (пригадайте особливості її будови). Зовні від клітинної мембрани розташована клітинна оболонка. До складу клітинної оболонки бактерій входить не целюлоза, а інша органічна речовина (мал. 67).

Замість ядра в клітині бактерій є особлива ділянка цитоплазми, у якій міститься молекула ДНК – носій спадковості. Ви не знайдете в клітині бактерії таких органел, як хлоропласти, мітохондрії, а в більшості бактерій – і вакуоль.

Клітини деяких бактерій можуть мати один, кілька або багато джгутиків. Такі бактерії здатні до активного руху. За формою бактерії бувають дуже різноманітними: у вигляді прямих або вигнутих паличок, кульок тощо (мал. 68).

БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мал. 68. Різноманітна форма клітин бактерій

Які організми відносять до ціанобактерій? Особливою групою бактерій, здатних до фотосинтезу, є ціанобактерії (мал. 69). Вони поширені в прісних і солоних водоймах, у грунті.

БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мал. 69. Будова клітини ціанобактерій:

1 – слизова капсула; 2 – клітинна оболонка;

3 – клітинна мембрана; 4 – ділянка цитоплазми з молекулою ДНК; 5 – мембранні утвори з хлорофілом; 6 – включення

БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мал. 70. Багатоклітинні ціанобактерії

Раніше ціанобактерій називали синьо-зеленими водоростями, оскільки їхні клітини забарвлені переважно в блакитно-зелений колір. Такого забарвлення їм надає хлорофіл. Але в клітині можуть бути й пігменти синього або червоного кольору. Ззовні клітини ціанобактерій оточені щільною оболонкою зі слизом.

! Цікаво знати, що вчені вважають ціанобактерій першими мешканцями нашої планети.

Серед ціанобактерій є одноклітинні та багатоклітинні види (мал. 70).

Які особливості процесів життєдіяльності бактерій? Серед бактерій є види, здатні до фотосинтезу. Це, наприклад, пурпурні та зелені бактерії, а також ціанобактерії. Проте лише ціанобактерії у процесі фотосинтезу виділяють у повітря кисень. Багато різних бактерій розкладають рештки рослин і тварин (наприклад, гнильні бактерії).

Бульбочкові бактерії та деякі багатоклітинні ціанобактерії мають унікальну властивість вбирати з повітря азот (пригадайте з курсу природознавства, що молекула газу азоту складається з двох атомів Нітрогену). Завдяки цьому сполуки Нітрогену стають доступними для живлення рослин.

Звичайно, для здійснення своїх процесів життєдіяльності бактеріям потрібна енергія. Більшість бактерій отримують її за рахунок дихання. Ви пам’ятаєте, що під час дихання клітина вбирає кисень, який розкладає органічні речовини. Проте серед бактерій є й такі, які можуть мешкати в середовищі без кисню. Необхідну їм енергію вони отримують за рахунок розкладання органічних речовин без участі кисню.

Розмножуються бактерії поділом клітини навпіл або брунькуванням. Швидкість розмноження може бути вражаючою: їхні клітини за сприятливих умов здатні ділитися кожні 20-30 хвилин. Нитчасті ціанобактерії розмножуються ще й за допомогою відокремлення ділянок нитки.

Бактерії мешкають повсюдно, адже мають виняткову здатність переживати періоди несприятливих умов у вигляді спор або цист (пригадайте,, що таке циста). Зверніть увагу! Спори в бактерій слугують лише для переживання несприятливих умов і розповсюдження. Наприклад, у деяких видів бактерій спори не втрачають життєздатності навіть після кип’ятіння впродовж кількох годин, тривалого висушування. Коли ж настають сприятливі умови, клітини виходять з оболонки й знову починають живитися та розмножуватися.

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

– Клітини бактерій не мають ядра. У них відсутні хлоропласти, мітохондрії, а часто й вакуолі. їхня клітина оточена клітинною мембраною, над якою розташована клітинна оболонка. У цитоплазмі є зона з молекулою ДНК. Вона виконує функції ядра. У багатьох бактерій клітина має один, кілька або багато джгутиків.

Є бактерії, здатні до фотосинтезу, інші – споживають готові органічні речовини.

– Розмножуються бактерії поділом або брунькуванням, нитчасті ціанобактерії – ще й відокремленням ділянок нитки.

– Несприятливі умови бактерії можуть переносити у стані спор або цист.

Поповніть свій біологічний словник: бактерії, прокаріоти, еукаріоти, ціанобактерії, бульбочкові бактерії.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть способи розмноження бактерій: а) спорами; б) поділом клітин; в) цистами.

2. Укажіть ознаки, які відрізняють ціанобактерії від інших бактерій: а) наявність ядра; б) здатність до виділення кисню в процесі фотосинтезу; в) здатність до існування за відсутності кисню; г) наявність джгутиків.

3. Зазначте функцію, яку виконують спори бактерій: а) розмноження; б) переживання несприятливих умов; в) живлення; г) фотосинтез.

Дайте відповідь на запитання

1. Де поширені бактерії?

2. Яка будова клітини бактерій?

3. Як бактерії та ціанобактерії можуть переживати періоди несприятливих умов?

Поміркуйте. Чому ціанобактерій не можна віднести до водоростей?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ - Біологія