БУДОВА І ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА – ЛЮДИНА

Біологія – універсальний довідник

ЛЮДИНА

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА

БУДОВА І ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ

Як і все живе, організм людини складається з клітин. Завдяки клітинній будові організму можливі його ріст, розмноження, відновлення ушкоджених органів і тканин та інші форми життєдіяльності. Форма і розміри клітин різні і залежать від виконуваної ними функції.

У кожній клітині розрізняють дві основні частини – цитоплазму і ядро. У цитоплазмі містяться органоїди – дрібні структури клітини, які забезпечують її

життєдіяльність (мітохондрії, рибосоми, клітинний центр та ін.). У ядрі перед поділом клітини утворюються особливі ниткоподібні тільця – хромосоми. Зовні клітина вкрита мембраною, що відокремлює одну клітину від іншої. Порожнини між клітинами заповнені рідкою міжклітинною речовиною. Основна функція мембрани полягає у забезпеченні вибіркового надходження різних речовин у клітину і виведення з неї продуктів обміну.

Клітини організму людини складаються з різноманітних неорганічних (вода, мінеральні солі) і органічних речовин (вуглеводи, жири, білки і нуклеїнові кислоти).

Вуглеводи складаються з вуглецю, водню

і кисню; багато які з них добре розчинні у воді і є основним джерелом енергії для здійснення життєво важливих процесів.

Жири утворені тими ж хімічними елементами, що й вуглеводи; вони нерозчинні у воді. Жири входять до складу клітинних мембран і є також найважливішим джерелом енергії в організмі.

Білки – основний будівельний матеріал клітин. Будова білків складна: молекула білка має великі розміри і являє собою ланцюг, що складається з десятків і сотень більш простих сполук – амінокислот. Багато білків є ферментами, які прискорюють швидкість біохімічних процесів у клітині.

Нуклеїнові кислоти, які утворюються в ядрі клітини, складаються з вуглецю, кисню, водню і фосфору. Розрізняють два типи нуклеїнових кислот: 1) дезоксирибонуклеїнові (ДНК) знаходяться у хромосомах і визначають склад білків клітини та передачу спадкових ознак і властивостей від батьків до потомства і 2) рибонуклеїнові (РНК) – зв’язані з утворенням характерних для цієї клітини білків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БУДОВА І ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА – ЛЮДИНА - Довідник з біології