Біржа

Біржа /від лат. bursa – гаманець/- організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюють торгівлю цінними паперами, нерухомістю і гуртову торгівлю товарами. Відповідно до цього розрізняють фондову і товарну Б. Фондова Б. – спеціалізована фінансова організація, яка зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу. Вона діє за принципами приватного підприємництва або на основі державної власності. Б. – це переважно акціонерні товариства, засновниками яких можуть бути юридичні і фізичні

особи при наявності у них дозволу на комерційну і комісійну діяльність з цінними паперами. Засновники здійснюють підготовчу роботу по створенню фондової Б. Після придбання акцій Б. вони стають її акціонерами. Основними функціями фондової Б. є : мобілізація тимчасово вільних грошових засобів фізичних і юридичних осіб шляхом реалізації цінних паперів; встановлення ринкової вартості /біржового курсу/ цінних паперів; перелив капіталів між компаніями, галузями, сферами виробництва і обслуговування. Купівля-продаж цінних паперів на фондовій Б. здійснюється на основі біржового курсу /котировки/, залежно від співвідношення
попиту і пропозиції на них. Управління фондовою Б. здійснюють загальні збори членів біржі, біржова рада, правління та інші виконавчі органи. Товарна Б. є асоціацією продавців, які забезпечують ринок купівлі – продажу товарів з певними кількісними характеристиками. Самих товарів на Б. не доставляють, з ними здійснюються лише біржові операції, а їх наявність підтверджується документами. Характерною ознакою товарних бірж у країнах із соціальною ринковою економікою є їх спеціалізованість. В Україні біржі мають універсальний характер. В біржових операціях з реальним товаром залежно від строків поставки, як правило, практикуються угоди з негайною здачею /на наявний товар/ або форвардні угоди /з поставкою товару в майбутньому/. Ці два види угод завершуються здачею – прийомом реального товару. Товарна Б. створює і регулює біржовий товарний ринок, який функціонує відповідно до прийнятих норм і правил біржової торгівлі. В торгах на біржі беруть участь: брокери, біржові маклери, співробітники біржі. Всі учасники торгів діють на договірній основі і повинні суворо дотримуватися біржових правил.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Біржа - Економічний словник