Цінні папери комерційні

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Цінні папери комерційні – 1) цінні папери, що емітуються підприємствами, організаціями (векселі, чеки, заставні свідоцтва). Підставою для їхнього випуску служить конкретна господарська угода; 2) боргові зобов’язання, що випускаються великими корпораціями, підприємствами і фірмами. Використовуються для фінансування поточних потреб і різноманітних проектів короткострокового характеру.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цінні папери комерційні - Фінансовий ринок