Приватизаційні папери

Приватизаційні папери – особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання в процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду. П. п. поділяються на приватизаційні майнові сертифікати, приватизаційні житлові чеки, приватизаційні земельні бони. В Україні П. п. є виключно іменними цінними паперами. Право на одержання у власність П. п. мають громадяни України, що проживають на її території, проживають або тимчасово перебувають за її межами в службових

справах у період, визначений державною програмою приватизації. Кожний громадянин України має право на одержання П. п. однакової номінальної вартості. Рішення про випуск Ц. п. приймає Кабінет Міністрів України згідно з Державною програною приватизації. П. п. використовуються шляхом обміну їх на паї, акції, інші документи, що встановлюють і засвідчують право власності на частку державного майна відповідно до номіналу П. п. і – супроводжуються погашенням їх. Від інших видів цінних паперів П. п. різняться тим, що у вільний обіг вони не випускаються; продаж або відчуження їх Іншим способом недійсні; дивіденди або
проценти на П. п. не нараховуються; П. п. не можна використовувати як засіб платежу за розрахунками або як засіб застави майна, що перебував у загальнодержавній,- республіканській (Автономної Республіки Крим) і комунальній власності, на користь фізичних i. недержавних юридичних осіб. Об’єктами П. є майно державних підприємств, державний житловий фонд державний земельний фонд. Для придбання частки майна державних підприємств та інших об’єктів державного житлового фонду, державного земельного фонду громадяни України можуть використовувати приватизаційні папери – майнові сертифікати, житлові чеки та земельні бони.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Приватизаційні папери - Довідник з правознавства