Капіталовіддача

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Капіталовіддача – показник, що характеризує ефективність вкладення капіталу в цінні папери за певний проміжок часу.

Реальна ставка відсотка

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Реальна ставка відсотка – ставка відсотка, встановлена з урахуванням змін споживчої вартості грошей у зв’язку […]

Андеррайтер

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Андеррайтер – інвестиційний дилер (або їх група), що обслуговує і гарантує первинне розміщення цінних паперів, […]

Облігації дохідні

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації дохідні – облігації, за якими відсоток не виплачується, якщо емітент не має прибутку.

Бони казначейські

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Бони казначейські – ринкові цінні папери, що випускаються казначейством у вигляді середньо – і довгострокових […]

Облігації конвертовані

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації конвертовані – облігації, власник яких може обміняти їх на певну кількість акцій.

Дилер інвестиційний

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Дилер інвестиційний – спеціалізована посередницька фірма на ринку цінних паперів, яка купує на своє ім’я […]

Фінансова безпека держави

ФІНАНСИ Модуль 1 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 3.3. […]

Розміщення цінних паперів часткове

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Розміщення цінних паперів часткове – розміщення цінних паперів серед обмеженого кола фізичних і юридичних осіб […]

Ринок біржовий

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ринок біржовий – найрозвиненіша форма регулярно функціонуючого ринку для укладання різноманітних угод із цінними паперами […]

Аутсайдер

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Аутсайдер – брокер, який не є членом біржі. Може одержати тимчасовий цільовий дозвіл на роботу […]

Цінні папери комерційні

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери комерційні – 1) цінні папери, що емітуються підприємствами, організаціями (векселі, чеки, заставні свідоцтва). […]

Кредитна система

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Кредитна система – сукупність кредитних відносин та інститутів, які організовують ці відносини.

Вексель простий

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель простий – просте і нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця сплатити власнику векселя в зазначений […]

Сертифікат приватизаційний майновий

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Сертифікат приватизаційний майновий – цінний папір, що використовувався тільки для обміну на документи, які засвідчують […]

Валютний ризик

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Валютний ризик – небезпека валютних втрат, пов’язаних зі зміною курсу іноземної валюти відносно національної, при […]

Розділ 10. Місцеві фінанси – МОДУЛЬ 3

ФІНАНСИ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Розділ 10. Місцеві фінанси 1. Місцеві фінанси […]

Векселетримач

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Векселетримач – власник векселя, тобто особа, що одержала вексель від векселедавця. Має право на одержання […]

Нота казначейська

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Нота казначейська – 1) різновид паперових грошей, що випускаються Міністерством фінансів, спеціальними державними фінансовими органами […]

Ризик селективний

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ризик селективний – ризик, пов’язаний із неточною оцінкою інвестиційних властивостей конкретних видів цінних паперів.

Котирування

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Котирування – 1) встановлення поточної вартості цінного паперу на біржі, але не обов’язково це ціна, […]

Банк Центральний

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Банк Центральний – як правило, державний банк, наділений правом випуску банкнот, регулювання грошового обігу, кредиту […]