Капіталовіддача

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Капіталовіддача – показник, що характеризує ефективність вкладення капіталу в цінні папери за певний проміжок часу.

Реальна ставка відсотка

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Реальна ставка відсотка – ставка відсотка, встановлена з урахуванням змін споживчої вартості грошей у зв’язку […]

Андеррайтер

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Андеррайтер – інвестиційний дилер (або їх група), що обслуговує і гарантує первинне розміщення цінних паперів, […]

Облігації дохідні

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації дохідні – облігації, за якими відсоток не виплачується, якщо емітент не має прибутку.

Бони казначейські

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Бони казначейські – ринкові цінні папери, що випускаються казначейством у вигляді середньо – і довгострокових […]

Облігації конвертовані

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Облігації конвертовані – облігації, власник яких може обміняти їх на певну кількість акцій.

Дилер інвестиційний

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Дилер інвестиційний – спеціалізована посередницька фірма на ринку цінних паперів, яка купує на своє ім’я […]

Фінансова безпека держави

ФІНАНСИ Модуль 1 СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 3.3. […]

Розміщення цінних паперів часткове

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Розміщення цінних паперів часткове – розміщення цінних паперів серед обмеженого кола фізичних і юридичних осіб […]

Ринок біржовий

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Ринок біржовий – найрозвиненіша форма регулярно функціонуючого ринку для укладання різноманітних угод із цінними паперами […]

Аутсайдер

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Аутсайдер – брокер, який не є членом біржі. Може одержати тимчасовий цільовий дозвіл на роботу […]

Цінні папери комерційні

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Цінні папери комерційні – 1) цінні папери, що емітуються підприємствами, організаціями (векселі, чеки, заставні свідоцтва). […]

Кредитна система

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Кредитна система – сукупність кредитних відносин та інститутів, які організовують ці відносини.

Вексель простий

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Вексель простий – просте і нічим не обумовлене зобов’язання векселедавця сплатити власнику векселя в зазначений […]

Сертифікат приватизаційний майновий

Фінансовий ринок СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ Сертифікат приватизаційний майновий – цінний папір, що використовувався тільки для обміну на документи, які засвідчують […]