ДЕГРАДАЦІЯ ЛАНДШАФТУ

Екологія – охорона природи

ДЕГРАДАЦІЯ ЛАНДШАФТУ – поступове прир. або антроп. погіршення, спрощення, зниження госп. та естетичного потенціалу ландшафту аж до перетворення його на пустище.


ДЕГРАДАЦІЯ ЛАНДШАФТУ - Довідник з екології