Делегування влади (делегування владних повноважень)

Політологічний словник

Делегування влади (делегування владних повноважень) – добровільна передача на певний час на відповідних умовах влади від одного суб’єкта (органу) до іншого на основі взаємної домовленості. Д. в. – один з поширених способів функціонування політичної влади, який часто забезпечує значне підвищення її компетенції, результативності в плані насамперед більш дієвих політичних рішень і організації їх виконання. Д. в. здійснюється: передачею повноважень народу його представникам, делегатам, політичній еліті; передачею місцевими органами влади деяких своїх повноважень центральній владі. Проблемою, однак, може виявитися можливість ігнорування органом влади інтересів народу, того, хто надав таку владу, жорсткіша централізація управління загалом.

Политология: Словарь-справочник. – М., 2000; Политическая социология. – Ростов н/Д, 1997; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Делегування влади (делегування владних повноважень) - Довідник з політології