Дисперсія влади

Політологічний словник

Дисперсія влади (від англ. disperse – розганяти, розсіювати) – характерна ознака плюралістичної політичної системи, котра засвідчує одночасне здійснення влади на всіх рівнях її функціонування й виходить за межі офіційно прийнятої системи поділу влади. Часто ведуть мову про розпорошення або “дифузію влади”. У межах теорій, що орієнтуються на цю методологію, ідея поділу влади поширюється не тільки на формальні “гілки” влади (законодавчу, виконавчу і судову), а й на безліч неформальних політичних підструктур (партії, групи інтересів, профспілки, засоби комунікації тощо).

Політологічний енциклопедичний словник: Новч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дисперсія влади - Довідник з політології