Держави

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§62 Держави

Пригадайте

Які найбільші держави Північної Америки? (Див. § 45.)

Здавна Євразія була осередком роз­винутої цивілізації. Нині на материку розташована 91 незалежна держава (47 – в Азії і 44 – у Європі). Вони відрізняються площею, кількістю та національним складом населення, рівнем економічного розвитку.

Своєрідне географічне положення займає найбільша країна Євразії – Ро­сія, площа якої перевищує 17 млн км2. Вона розташована у східній частині Європи і на півночі Азії.

Найбільша ж європейська країна – Україна, площа якої 603,7 тис. км2, розташована у південно-східній частині Європи.

В Азії найбільшою країною є Китай (9,6 млн км2). Китай утримує й першість на материку за кількістю населення – понад 1,2 млрд людей (мал. 209). Не набагато йому поступається Індія, де проживає понад 1 млрд людей.

Держави

Мал. 209. Гонконг – одне з найнаселеніших місць на Землі

В Європі найчисельніша країна – Німеччина (82,5 млн осіб). Укра­їна посідає в Європі п’яте місце за чисельністю населення. За останніми даними в країні проживає понад 46 млн осіб.

Поряд з євразійськими

велетнями такі країни, як Ліхтенштейн, Монако, Андорра, Ватикан, Сан-Марино, Бахрейн, Сінгапур та деякі інші виглядають зовсім крихітними. Адже за площею та кількістю населення вони нагадують звичайне місто.

Дивовижні об’єкти і явища

Держава-місто. Саме таким є Ватикан – незалежна держава, розташована в західній частині Риму, на горбі Монте-Ватикано, на правому березі річки Тибр. Його площа лише 0,44 км2, а протяжність кордонів 2600 м. Громадянство Ватикану мають близько 900 осіб, однак у самому Ватикані постійно живе не більш як 300 осіб.

Країни Євразії дуже неоднакові й за кількістю національностей, що їх населяють. Так, Японія, Німеччина, Польща, Португалія, Бангладеш та інші – однонаціональні країни. Населення Великої Британії, Білорусі, Китаю, Туреччини, Іраку на 80 % утворює одна нація. Україна, Росія, Індія, Іран, Афганістан, Таїланд – багато­національні країни.

Держави

Мал. 210. Лондон – столиця Великої Британії

Держави

Мал. 211. Житло бідних у Таїланді

На континенті є економічно роз­винуті держави, серед яких особ­ливо виділяються Японія, Німеч­чина, Франція, Велика Британія (мал. 210), Італія.

Набагато численнішою на кон­тиненті є група країн, що розвива­ються. Серед них Індія, Пакистан, Таїланд (мал. 211), Філіппіни, Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт, Афганістан тощо. Однією з причин відсталості є те, що неза­лежними багато з них стали тільки у XX ст.

Особливе місце належить групі країн, які до 1991 року перебували у складі єдиної великої держави – СРСР. Нині вони незалежні, але їхня економіка має поки що серйозні проблеми, адже перебуває у стані переходу до нових господарських відносин. Ці країни так і нази­ваються – країни перехідної економіки.

ПІДСУМКИ

Серед незалежної держави Євразії найбільша за площею Росія, а за кількістю населення – Китай.

На материку розміщені такі економічно розвинуті держави: Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія.

Найбільшу групу на континенті утворюють держави, що розви­ваються.

Особливу групу становлять молоді держави – колишні респуб­ліки СРСР.

Запитання і завдання для самоперевірки

За тематичними картами з’ясуйте, чи має найрозвинутіша азіатська країна, світовий лідер у багатьох галузях економіки, значні природні ресурси.

Пригадайте з курсу історії назви стародавніх держав на тери­торії Євразії та поясніть, яку роль у їхньому розміщенні відіграли природні умови. Знайдіть ці країни Євразії на карті атласу.

Політичною картою світу визначте країни, що розташовані вод­ночас в Європі і в Азії.

До якої групи країн за рівнем економічного розвитку належить Україна? Назвіть найбільші та найменші держави Євразії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Держави - Географія