Найчисленніші народи і найбільші держави світу

РОЗДІЛ 4 ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 2. Народи і держави

§ 62.Найчисленніші народи і найбільші держави світу

Пригадайте

Які є раси? (Див. § 61.)

Найчисленніші народи – народи, що переважають на Землі за чисельністю населення. Загалом на Землі налічують понад дві тисячі народів, які різняться за мовою і чисельністю. Найчисленнішим народом світу є китайці – близько 1,2 млрд осіб. Серед найчисленніших народів також хіндустанці (здебільшого мешканці Індії), американці, росіяни. Кожний з них налічує понад 50 млн осіб.

Найбільші

держави світу – держави, що є найбільшими за площею і чисельністю населення. До найбільших за площею держав світу належать Росія, Канада і Китай. Площа кожної з цих країн перевищує 3 млн км2. Україна посідає за цим показником 43 місце у світі. Але вона є найбільшою європейською країною.

На різних континентах є країни, що переважають за чисельністю населення. Так, понад половину населення Землі проживає у 10 найбільших країнах, як-от: Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Росія, Пакистан, Японія, Бангладеш і Нігерія. В кожній з цих країн кількість населення перевищує 100 млн осіб. Лідером є Китай, де проживає 1,2 млрд осіб.

Серед європейських країн найбільшу чисельність населення має Німеччина – понад 82 млн осіб. Україна посідає серед європейських країн п’яте місце.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14

Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їхніх столиць

За політичною картою світу знайдіть найбільші держави і позначте на контруній карті їхні кордони та столиці.

Дивовижні об’єкти і явища

Країни-“ліліпути”. Поряд з країнами-велетнями зовсім крихітними виглядають деякі інші держави. Серед них Ватикан, Монако, Люксембург і Андорра в Європі; Бахрейн і Сінгапур – в Азії; Сент-Кітс і Невіс – у Північній Америці тощо. За площею і кількістю населення вони нагадують звичайне місто.

Факти сьогодення

Хто якою мовою спілкується. Усвіті налічують від 5 до 10 тис. мов. Найпоширеніша англійська, якою розмовляє 470 млн осіб. Однак найбільше людей спілкується китайською – понад 1 млрд 100 млн осіб! Водночас деякими мовами розмовляє дуже мало людей. Так, наприклад, у Латвії лише близько 200 осіб застосовує у спілкуванні ливську мову.

ПІДСУМКИ

– Найчисленніші народи – китайці, хіндустанці і американці.

– Найбільші держави світу за площею – Росія, Канада і Китай.

– Найбільші держави світу за чисельністю населення – Китай, Індія, США.

Запитання і завдання для самоперевірки

Використовуючи додаткову літературу, визначте густоту населення у найбільшій і найменшій країні світу.

На якому з континентів найбільше країн – лідерів за чисельністю населення?

Назвіть столицю країни, в якій проживають хіндустанці.

На якому континенті і в якій частині світу проживає найчисленніший народ земної кулі? Яка країна є лідером за площею у Європі?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Найчисленніші народи і найбільші держави світу - Географія