Динамізм влади

Політологічний словник

Динамізм влади (dynamism of power, dynamics/moving forces and trends of power, від грецьк. dunamikos – що стосується сили) – процес розвитку, еволюції влади.

М. Головатий


Динамізм влади - Довідник з політології