Еколого-економічні основи природокористування

Еколого-економічні основи природокористування – сукупність принципів, важелів та засобів гуманного соціо-антропогенного впливу людської діяльності на природні екосистеми з метою підвищення ефективності земель та інших природних екосистем. Важливим принципом такого підходу є узгодження екологічних (зорієнтованих на збереження цілісності корінних природних екосистем) та економічних (спрямованих на вимірювання витрат праці) принципів розвитку системи “природа – суспільство – виробництво”. Важливо також всебічно опиратись

на принципи захисту від екологічних ризиків, наукові принципи розміщення екологічно чистих підприємств в індустріальних центрах України. Основними важелями економіко – правового регулювання є виважене застосування пільгових або дискримінаційних податкових нормативів; системи кредитування, субсидій на державні екологічні проекти з урахуванням дотацій на екологічно досконалу продукцію та компенсації прискореної амортизації екологічних технологій; екологічних платежів за викид – скид шкідливих речовин; екоцінової політики; виплат за збереження стану природного середовища; екологічних квот – дозволів
на виробництво – продаж певних обсягів продукції, послуг, робіт; екологічних страхувань видів діяльності, підприємницького ризику, еколого-економічних наслідків тощо. Ефективність економічного механізму природокористування повинна базуватися на збалансованому поєднанні регуляторів примусово-обмежувальних і стимуляційно-компенсаційних, що забезпечить сприятливіші умови для природокористування, а також для застосування екологічно безпечних технологій і методів господарювання. Головний принцип ефективного регулювання у природоохоронній сфері – ставки плати за забруднення повинні відповідати розмірам екологічних збитків від забруднення певного типу. Основними завданнями природокористування є комплексний захист земель (від ерозії, заболочування, засолення та ін.), водних ресурсів, повітряного басейну, мінеральних ресурсів, відтворення тваринного та рослинного світу та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Еколого-економічні основи природокористування - Економічний словник