Принципи і форми бюджетного фінансування

ФІНАНСИ

Модуль 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 7

ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

7.3. Принципи і форми бюджетного фінансування

Витрачанню бюджетних ресурсів конкретними розпорядниками передує етап виділення відповідних коштів, або інакше бюджетне фінансування – тобто, надання грошових коштів юридичним і фізичним особам на проведення заходів, передбачених бюджетом. Бюджетне фінансування базується на відповідних принципах і характеризується специфічними формам надання бюджетних асигнувань (рис. 7.2).

Принципи і форми бюджетного фінансування

Рис. 7.2. Принципи, форми і методи бюджетного фінансування

Надання бюджетних коштів здійснюється в таких формах:

– кошторисне фінансування окремих бюджетних програм – закладів, установ і організацій бюджетної сфери;

– трансфертів населенню;

– бюджетних кредитів юридичним особам (у тому числі податкових кредитів на сплату податків);

– субвенцій і субсидій фізичним і юридичним особам;

– бюджетних інвестицій у статутні капітали діючих або новостворюваних юридичних осіб;

– бюджетних позик державним позабюджетним фондам;

– міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій, інших дотацій);

– кредитів іноземним державам.

Форми бюджетного фінансування в подальшому повинні удосконалюватись, аби повніше відповідати потребам розвитку ринкової економіки. Для України особливо актуальним є перехід від принципу утримання бюджетних установ до програмно-цільового підходу у використанні бюджетних коштів.

При такому підході видатки бюджету мають бути затверджені у вигляді бюджетної програми, яка має виконавця, мету і критерії оцінювання її виконання. Загалом бюджетна реформа в Україні має бути спрямована насамперед на забезпечення розширеного відтворення фінансових ресурсів держави, закріплення досягнутих темпів економічного зростання, створення сприятливих умов для детінізації економіки, розвитку підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату. Ключовим завданням бюджетної політики має стати дальше посилення соціальної спрямованості бюджету.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Принципи і форми бюджетного фінансування - Фінансовий ринок