ФІТОЦЕНОЗ

Екологія – охорона природи

ФІТОЦЕНОЗ, угруповання рослинне – сукупність видів рослин, що склалася історично, яка існує на території з більш-менш однотипними клімат., грунт, та ін. умовами. Характеризується певним видовим складом, структурою та взаємодією рослин між собою і зовн. середовищем. Ф. постійно змінюється внаслідок еволюції видів, що становлять Ф., зміни клімату, грунт, та ін. зовн. умов, а також під впливом тварин і діяльності людини. Вплив людини призводить до заміни прир. Ф. т. з. культ. Ф. Ф. є одним з основних компонентів біоценозу та біогеоценозу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФІТОЦЕНОЗ - Довідник з екології