РАДІОЕКОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи

РАДІОЕКОЛОГІЯ – розділ екології, що вивчає вплив радіоакт. речовин середовища на організми та їх угруповання. Досліджує розподіл, концентрування та міграцію радіонуклідів в окремих організмах, ланцюгах живлення та біосфері загалом. Об’єктами вивчення Р. є й рослини, наявність яких свідчить про геохім. аномалії і поклади радіоакт. елементів; вивчаються також якісні і кільк. зміни у фітоценозах і фауні під впливом опромінення зовн. і внутрішньо поглинутими джерелами йонізуючої радіації. Р. визначає засоби гарантування радіац. безпеки в масштабах біосфери та розробляє шляхи активної профілактики радіоакт. забруднення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

РАДІОЕКОЛОГІЯ - Довідник з екології