Форматування об’єктів електронної таблиці

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

LibreOfficeCalc

4.3. Форматування об’єктів електронної таблиці

1. Формат–це встановлений стандарт запису або зовнішнього вигляду об’єктів. Форматування об’єктів полягає в зміні їх властивостей.

2. Властивості символів – розмір, тип шрифту, накреслення, колір та інше. Форматування тексту – це зміна цих властивостей, тобто зміна розміру, типу шрифту, накреслення, кольору. Властивості абзацу – вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал.

3. Повний набір усіх можливостей форматування символів

надається в діалоговому вікні Символи, командою Символи контекстного меню виділеного фрагмента. Також можна змінювати форматування символів використовуючи панель Форматування.

Форматування обєктів електронної таблиці

Для установлення значень властивостей абзацу можна використовувати інструменти групи Абзац на панелі інструментів Форматування обєктів електронної таблиці або командою Абзац контекстного меню виділеного фрагмента.

Дайте відповіді на питання

1. Числові дані можна подати в кількох форматах:

– Формат Числовий використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових

розрядів, до якої буде округлено число. У цьому форматі також можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску;

– Формат Грошовий додає до числа позначення грошових одиниць (€, ¥ тощо). Розділення розрядів установлюється автоматично;

– Формат Відсотковий подає дані у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100, зі знаком % в кінці;

– Формат Дробовий подає дробову частину числа у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від даного десяткового дробу;

– Формат Текстовий використовують для подання числових даних у клітинках до тексту над яким не виконують ніяких математичних дій.

– Формат Дата буває кількох видів – довгий і короткий формат.

2. Зріст учня – числовий формат, дата народження учня – формат Дата, прізвище учня – текстовий формат, домашній телефон учня – текстовий формат, вартість квитка на потяг – числовий формат, відсоток хлопців від загальної кількості учнів – відсотковий формат.

3. Для текстових і числових даних у клітинках можна встановлювати шрифт символів, їх розмір, накреслення, колір тощо. Форматувати символи в клітинках можна використовуючи елементи керування на панелі Форматування та вкладок Набір символів і Текстові ефекти вікна Формат комірок.

4. Форматування клітинок – це встановлення кольору заливки та меж клітинок, способу вирівнювання та орієнтації тексту в клітинках, об’єднання клітинок тощо.

– Використовуючи елементи керування на панелі Форматування, можна вибрати колір заливки клітинок Форматування обєктів електронної таблиці і встановити значення властивостей меж Форматування обєктів електронної таблиці – колір ліній, їх товщину, ефекти та інше. Це саме можна зробити, використовуючи вкладки Тло і Обрамлення вікна Формат комірок;

– Використовуючи команди Формат – Вирівнювання, можна встановити значення вирівнювання по горизонталі та вертикалі;

– У вікні Формат комірок на вкладці Вирівнювання можна змінити значення не тільки вирівнювання в клітинках по горизонталі та вертикалі, а й встановити кут нахилу тексту й чисел відносно горизонталі (Напрям тексту). Також можна установити режим перенесення слів, які не вміщуються в клітинці на новий рядок (Переносити по словах);

5. Під час форматування електронної таблиці можна:

– приховувати рядки й стовпці Виділити стовпці (рядки), що треба приховати

Формат – Стовпчик – Сховати (Формат – Рядок – Сховати)

– відновити відображення прихованих стовпців (рядків)

Виділити стовпці (рядки) між якими розміщено приховані стовпці (рядки) Формат – Стовпчик – Показати (Формат – Рядок – Показати)

– установлювати ширину стовпців і висоту рядків тощо.

Виділити необхідний діапазон стовпців (рядків) та виконати Формат – Стовпчик – Ширина (Формат – Рядок – Висота)

6. Ширину стовпців та висоту рядків змінюють в тому випадку коли ширина стовпця чи висота рядка замалі для відображення даних. Змінити ширину стовпця чи висоту рядка можна так:

– Двічі клацнути в рядку номерів стовпців на правій межі стовпця – автодобір ширини стовпця;

– Двічі клацнути у стовпці номерів рядків на нижній межі рядка – автодобір висоти рядка;

– Перетягнути в рядку номерів стовпців праву межу стовпця або виділеного діапазону стовпців вліво або вправо;

– Перетягнути у стовпці номерів рядків нижню межу рядка або виділеного діапазону уверх чи вниз;

7. Приховування рядків або стовпців доречне в тих випадках коли заповнена частина таблиці досить велика і деякі стовпці (рядки) тимчасово не потрібні для роботи. Для цього виділіть стопці чи рядки, які потрібно приховати та виконайте Формат – Стовпчик – Сховати (Формат – Рядок – Сховати). Відновити відображення прихованих стовпців (рядків) можна виділивши стовпці (рядки) між якими розміщено приховані стовпці (рядки) та виконавши Формат – Стовпчик – Показати (Формат – Рядок – Показати).

8. Для об’єднання кількох клітинок потрібно виділити клітинки й вибрати на панелі Форматування кнопку Об’єднати і центрувати комірки. Об’єднані клітинки використовують для коли потрібно ввести заголовок таблиці або кількох стовпців.

9. Форматування об’єктів електронної таблиці використовують для грамотного відображення відомостей.

Виконайте завдання

1. Для форматування об’єктів електронної таблиці використовуйте вкладки Шрифт, Ефекти тексту, Тло, Обрамлення вікна Формат комірок.

2. Для форматування електронної таблиці за зразком потрібно:

– Для зміни орієнтації тексту в клітинках оберіть вкладку Вирівнювання вікна Формат комірок.

– Для об’єднання кількох клітинок потрібно виділити клітинки й вибрати на панелі Форматування кнопку Об’єднати і центрувати комірки.

– Використовуючи панель Форматування Форматування обєктів електронної таблиці оберіть колір заливки клітинок Форматування обєктів електронної таблиці і встановіть значення властивостей меж Форматування обєктів електронної таблиці – колір ліній, їх товщину, стиль.

3. Для встановлення формату числових даних для поточної клітинки або для виділеного діапазону клітинок скористайтесь кнопками на панелі Форматування Форматування обєктів електронної таблиці або вкладкою Числа вікна Формат комірок.

4. Алгоритм збільшення розрядності чисел у стовпці С:

1. Виділіть стовпець;

2. На панелі Форматування Форматування обєктів електронної таблиці натисніть кнопку Збільшити розрядність Форматування обєктів електронної таблиці

3. Або скористайтеся вкладкою Числа вікна Формат комірок та в полі Дрібна частина введіть стільки знаків, скільки вам потрібно;

4. Натисніть кнопку Ок.

5. Алгоритм змінення орієнтації тексту:

1. Виділіть клітинки;

2. Зайдіть в меню Формат – Комірки – вкладка Вирівнювання;

3. В вікні, що з’явилося в поле Градуси введіть 45 градусів;

4. Натисніть кнопку OK.

6. Для форматування створених вами електронних таблиць використовуйте елементи керування на панелі Форматування та вікно Формат комірок.

7. Для пошуку відомостей про встановлення різних форматів символів виконайте наступний алгоритм:

1. Для виклику Довідки натисніть на або клавішу F1;

2. Введіть в вікні, що з’явилося в поле пошуку Форматування;

3. Натисни Enter;

4. Натискаючи по черзі на посилання отримай інформацію про встановлення формату символів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Форматування об’єктів електронної таблиці - ГДЗ з інформатики