Функції та їхні властивості. Квадратична функція

УРОК № 62

Тема. Функції та їхні властивості. Квадратична функція

Тестові завдання

1. Знайдіть область визначення функції Функції та їхні властивості. Квадратична функція.

А) х Функції та їхні властивості. Квадратична функція 5;

Б) х Функції та їхні властивості. Квадратична функція-5;

В) х Функції та їхні властивості. Квадратична функція-5, х Функції та їхні властивості. Квадратична функція 0;

Г) х Функції та їхні властивості. Квадратична функція 3, х Функції та їхні властивості. Квадратична функція-5, х Функції та їхні властивості. Квадратична функція0.

2. Знайдіть нулі функції Функції та їхні властивості. Квадратична функція.

А) 0; 2; б) 2; в) 0; -2; г) нулів немає.

3. Яка з указаних точок належить графіку функції у = х3 + х + 1?

А) (0; -1); б) (1; 0); в) (2;

11); г) (-1; 1)

Функції та їхні властивості. Квадратична функція

4. На рисунку зображено графік функції y = g(x). Визначте проміжки, на яких g(x) > 0.
a) [4; 12]; б) (4; 12); в) (12; +?); г) інша відповідь.

5. За графіком функції y = g(x) (див. завдання 4) визначте, на яких проміжках дана функція зростає.

А) [8; 13); б) (-5; 8); в) [-8; 8]; г) (-5; 13).

6. Який із рисунків найбільш точно відповідає графіку функції y = – x2 + 5?

Функції та їхні властивості. Квадратична функція

Письмові вправи

1. Знайдіть область визначення функції Функції та їхні властивості. Квадратична функція.

2. При якому значенні х квадратний тричлен 2х2 – 6х + 3 набуває свого найменшого значення? Знайдіть це значення.

3. Розв’яжіть графічно

рівняння Функції та їхні властивості. Квадратична функція = 3 – х.

4. Побудуйте графік функції у = – х2 + 2х + 8. 3а графіком знайдіть:

1) область значень цієї функції;

2) проміжок, на якому функція спадає.

5. На рисунку зображено графік функції g(x) = ax2 + bx + c. Порівняйте з нулем числа а, b, с.

Функції та їхні властивості. Квадратична функція

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Функції та їхні властивості. Квадратична функція - Плани-конспекти уроків по математиці