Глухівські статті

Глухівські статті – договірні умови про політичне і правове становище України в складі Росії, підписані царським урядом і гетьманом Лівобережної України Д. Многогрішним. їх було оприлюднено на козацькій раді 1669 р. у м. Глухові (звідси й назва). Г. с. складалися з 27 пунктів, якими регулювалися взаємовідносини України і Росії. Українській старшині вдалося домогтися деякого послаблення централізаторської політики Росії щодо України (зокрема зменшувалася кількість російських воєвод у Лівобережній Україні до чотирьох – у Києві, Ніжині, Переяславі та Чернігові – і їхні функції обмежувалися лише військовими справами). Г. с. визначали чисельність реєстрових козаків (30 тис.), обмежували перехід селян у козацтво, передбачали надання старшині дворянського титулу за клопотанням гетьмана. Україні дозволялося мати наймане військо (1 тис.). Водночас за Г. с. гетьманському урядові заборонялися безпосередні дипломатичні зв’язки з іноземними державами, а також встановлювалися інші вимоги, спрямовані на утримання Лівобережної України в складі Росії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Глухівські статті - Довідник з правознавства