Пенсії трудові

Пенсії трудові – пенсії, які призначаються особам, зайнятим суспільно корисною працею. До них належать: особи, які працюють на підприємствах, в […]

Договір комісії

Договір комісії – договір, згідно з яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду укласти одну […]

Довіреність

Довіреність – письмове уповноваження, видане однією особою іншій для представництва перед третьою особою. Юридичній особі Д. може бути видана тільки […]

Окремі доручення слідчого

Окремі доручення слідчого – доручення слідчого (органу дізнання) органам розслідування іншого міста або адміністративного району провести окремі слідчі дії у […]

Позашлюбні діти

Позашлюбні діти – діти, які народилися у батьків, що не перебувають між собою у шлюбі. Походження таких дітей встановлюється залежно […]

Оголошення розшуку

Оголошення розшуку – в кримінальному процесі дія щодо обвинуваченого або підсудного, коли місцеперебування цих осіб не встановлено. Розшук оголошується за […]

Деліктна відповідальність

Деліктна відповідальність – наслідок позадоговірного заподіяння шкоди, з яким пов’язується виникнення деліктного зобов’язання. За деліктним зобов’язанням той, хто заподіяв шкоду, […]

Експедитор

Експедитор – 1) сторона договору експедиції; 2) працівник підприємства, який здійснює операції отримання вантажів, супроводження їх при перевезеннях, здачу й […]

Права землекористувачів

Права землекористувачів – сукупність правомочностей фізичних і юридичних осіб щодо володіння і користування земельними ділянками. Землекористувачі, в тому числі й […]

Українська правнича фундація (УПФ)

Українська правнича фундація (УПФ) – всеукраїнський благодійний фонд, утворений за ініціативою українських та іноземних правників при матеріальній підтримці Джорджа Сороса […]

Кваліфікаційні комісії суддів

Кваліфікаційні комісії суддів – комісії, які утворюються для забезпечення формування суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на […]

Державна мова

Державна мова – мова офіційного спілкування. У деяких державах Д. м. є дві або більше мови корінних народів. Іноді замість […]

Сільська Рада народних депутатів

Сільська Рада народних депутатів – представницький орган місцевого самоврядування в селі (селах). Складається з депутатів, які обираються строком на чотири […]

Земельно-кадастрова документація

Земельно-кадастрова документація – документація, в якім фіксуються дані державного земельного кадастру. 11 Україні до З.-к. д. належать кадастрові карти та […]

Реєстрація державна

Реєстрація державна – визначений законодавчими актами порядок внесення уповноваженими державними органами певних відомостей до державних реєстрів. Ведення державних реєстрів дає […]

Функції державного управління

Функції державного управління – порівняно самостійні, спеціалізовані частини змісту управлінської діяльності, що характеризуються певною цільовою спрямованістю та якісною однорідністю. Існують […]