Змагальність

Змагальність – один із принципів судочинства, згідно з яким справу в суді розглядають за активною участю рівноправних учасників процесу, що […]

Право міжнародних організацій

Право міжнародних організацій – система принципів і норм, що регулюють питання створення, визначення статусу і діяльності міжнародних організацій. Важливе місце […]

Рада Європи

Рада Європи – регіональна міжурядова організація, що ставить за мету досягнення тіснішої єдності європейських країн утвердженням принципів плюралістичної демократії та […]

Теле – і радіореклама

Теле – і радіореклама – один з елементів теле – і радіопередач чи програм. Порядок використання реклами передбачений Законом України […]

Колективне підприємство

Колективне підприємство – вид підприємства, члени якого перебувають з ним у трудових відносинах. Майно К. п. становлять вклади його працівників, […]

Адміністративна правоздатність

Адміністративна правоздатність – здатність суб’єкта адміністративних правовідносин мати права і нести юридичні обов’язки у галузі державного управління. Залежно від виду […]

Випробування при прийнятті на роботу

Випробування при прийнятті на роботу – перевірка відповідності працівника роботі, яку він має виконувати за трудовим договором. Обумовлюється угодою сторін […]

Лісове право

Лісове право – порівняно відокремлена група норм і правових інститутів, об’єднаних спільністю лісових відносин, що регулюються цими нормами. Л. п.- […]

Ціна

Ціна -1) грошове вираження вартості товару. Залежно від призначення Ц. бувають оптовими, роздрібними, закупівельними, а від строку дії – постійними, […]

Комітент

Комітент – сторона в договорі комісії, яка доручає іншій стороні (комісіонеру) укласти за винагороду певний договір (або кілька договорів) від […]