ГОЛОВАХА Євген Іванович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ГОЛОВАХА Євген Іванович (13.08.1950, Київ) – укр. соціолог і психолог, фахівець з соціальної психології, політ, соціології та соціології особистості, д-р філос. наук (1990). Закінчив Московський держ. ун-тет (1972). Після закінчення аспірантури в Ін-ті філос. АН України (1976) працював у цьому ін-ті. З 1991 р – зав. відділу соціальної психології Ін-ту соціології HAH України, з 1996 р. – головний наук, співроб, цього ін-ту. За моногр. “Структура групової діяльності: Соціально-психологічний аналіз” (1982) отримав

медаль і премію АН України за кращу роботу в галузі сусп. наук серед молодих учених.

Член досліди, комітету політ, соціалізації Міжнар. асоціації політ, наук, дійсний член Європейської асоціації експериментальної соціальної психології та Амер. наук, т-ва досліджень особи та соціальної психології.

Автор понад 200 наук, публікацій.

Тв.: Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. К., 1988; Психологическое время личности.. К., 1984 ( у співавт. з О. Кроніком); Стратегія соціально-політичного розвитку України. К., 1994; Социальное безумие: История, теория и современная практика. К., 1994 (у співавт. з Н.

Паніною); Суспільство, що трансформується. 1С., 1997; The Development of a Democratic Political Idontity in Contemporary Ukrainian Political Culture / R. Farnen (Ed.) Nationalism, Ethnicity and Identity. Cross-National and Comparative Perspectives. New Brunswick, NJ, 1994. P.403-425; The current political situation and the future of the political and economic development of Ukraine // Politics and the Individual. 1994. Vol. 4. N 2. P.95-105 та ін.

ГОРЛАЧ Микола Іванович (21.05.1923, с. Григорівна, Бахмацького р-ну на Чернігівщині) – укр. історик, соціолог, д-р істор. наук, проф. Закінчив істор. ф-т Київського держ. ун-ту їм. Т. Г. Шевченка. Тривалий період займався журналістикою та публіцистикою. Має нариси, оповідання, повісті, виступає з крит. літ. публікаціями. З 60-х pp. досліджує історію громадських об’єднань (профспілок), вивчає участь трудящих в управлінні державою, суспільством. З проблем історії профспілок захистив канд. (1962) і доктор. (1967) дис. Розробляє проблеми розвитку сусп. – політ, думки в Україні, співавтор підручників з філософії, політології та соціології. Має понад 500 публікацій, у т. ч. 12 моногр., 20 брошур, крит. статей та ін.

Тв.. “Нации и национальные отношения” (1993); ряд розділів у: “Очерки политологии”, “Введение в политологию” (1994, 1995), “Социология” (1990, 1997), “Соціальна філософія” (1997) та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ГОЛОВАХА Євген Іванович - Довідник з соціології
«