ПОГОРІЛИЙ Олександр Іванович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПОГОРІЛИЙ Олександр Іванович (23.09.1940, с. Онішки Оржицького р-ну Полтавської обл.) – укр. соціолог, фахівець у галузі історії і теорії соціології. Закінчив відділення філософії історико-філос. ф-ту

Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка (1962). Працював на викладацькій роботі у Київському політехн. ін-ті, Київському нац. ун-ті ім. Т. Шевченка, з 1994 р. – проф. каф. соціології Нац. ун-ту “Києво-Могилянська академія”. Д-р соціол. наук (1992). Основні праці присвячено вивченню історії зарубіжної і вітчизняної соціол. думки XIX – XX ст., аналізові сучасних напрямів соціол. теорії. Працює також у галузі наук, перекладу.

– Тв.: “Критичний аналіз сучасної буржуазної соціології культури” (1987); “ФРН очима західнонімецьких соціологів” (1989); “Історія соціології Від античності до початку XX сторіччя” (1992, співавт. М. В. Захарченко); “Соціологічна думка XX століття” (1996); М. Вебер. “Протестантська етика і дух капіталізму” (1994, авт. перекл. укр. мовою).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОГОРІЛИЙ Олександр Іванович - Довідник з соціології