РУЧКА Анатолій Олександрович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

РУЧКА Анатолій Олександрович (20.01.1940, м. Темрюк Краснодарського краю, РРФСР) – укр. соціолог, д-р філос. наук, фахівець з теорії та історії соціології, соціології культури та масових комунікацій. Закінчив філос. ф-т Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка (1967). Після закінчення аспірантури (1970) працював у Ін-ті філософії АН України. У 1971 р. захистив канд. дис., у 1989 р. – докт. В Ін-ті соціології HAH України працює з 1991 р. зав. відділу соціології культури та масових комунікацій. Академік Укр. академії

політ, наук. З 1992 р. – заст. голови Експертної ради з питань філософії та соціології ВАК України. Автор, співавт. моногр. і підручників, у яких розроблено концепцію ціннісного підходу до соціокультурної дійсності.

Тв.: Соціальні цінності та норми. К., 1976; Ціннісні орієнтації робітничої молоді. К., 1978; Ціннісний підхід у системі соціологічного знання. К,, 1987; Стимулювання та мотивація праці на промисловому підприємстві. К., 1988; Громадська думка і влада: механізм взаємодії. К, 1993, Нариси історії соціологічної думки. К., 1992; Курс історії теоретичної соціології. ІС., 1995.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РУЧКА Анатолій Олександрович - Довідник з соціології