ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ

ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 25. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

Опорні поняття: інформаційні джерела, Всесвітня мережа Інтернет, бібліотека, періодичні видання, пошук інформації.

У процесі проектування дизайнер опрацьовує інформацію, яка стосується теми проекту, у вигляді різних зображень і схем технічних об’єктів, виробів, зразків-аналогів, їх технічних описів і характеристик, тощо. Наприклад, для застосування методу комбінування спочатку слід знайти

аналоги моделей, на основі яких можна комбінувати власний проект виробу.

Потрібну інформацію для проекту можна віднайти в інформаційних джерелах, до яких належать бібліотечні або архівні фонди, періодичні видання, мережа Інтернет (мал. 184).

Загальноприйняті способи пошуку охоплюють такі способи виявлення і знаходження потрібної інформації:

– звернення до енциклопедичних видань (електронних і паперових) для отримання самої інформації, а також для знаходження посилань на авторитетних авторів і на їхні публікації;

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

Мал. 184. Приміщення для пошуку інформації: а – бібліотека

або архів; б – комп’ютерний зал

– використання каталогів і покажчиків;

– у разі потреби – консультації з фахівцями;

– звернення до паперових чи електронних періодичних видань, де розглядаються схожі питання;

– використання пошуку в Інтернеті за словами, які найбільш часто зустрічаються в описі ідеї проектного завдання, й інших схожих способів пошуку інформації.

Найбільш відомим і доступним джерелом інформації є Всесвітня мережа Інтернет.

Інтернет – це велика мережа, до якої підключені мільйони інших комп’ютерів у всьому світі. Комп’ютерні мережі об’єднуються в ще більші мережі в понад 100 країнах на всій земній кулі (мал. 185).

Інтернет можна порівняти з бібліотекою, в якій усі книги, довідники, зображення, відеофільми та інша інформація зберігаються на комп’ютерах, котрі поєднані між. собою так, що на будь-якому з них можна дістати інформацію, яка зберігається в усій комп’ютерній мережі.

Саме тому світову мережу Інтернет називають інформаційною.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

Мал. 185. Інтернет – глобальна інформаційна мережа

У мережі Інтернет зберігається інформація, яка може бути використана в будь-якій практичній діяльності людини.

Послідовність пошуку інформації в мережі Інтернет

Крок 1. Відкрийте браузер (мал. 186).

Для цього наведіть курсор на ярлик, браузера і двічі натисніть ліву кнопку миші.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

Мал. 186. Вікно браузера

Крок 2. Уведіть назву об’єкта проектування в пошукову частину браузера і натисніть Enter (мал. 187).

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇМал. 187. Поле для введення пошукового запитання

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

Мал. 188. Перша сторінка результату пошуку

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

Мал. 189. Відкрита сторінка цікавого посилання

Крок 3. Уважно перегляньте і прочитайте одержані каталоги, у яких пошукова система (Google) пропонує інформацію про ваш об’єкт проектування.

Крок 4. Оберіть каталог, який відповідає назві вашого об’єкта проектування чи проекту в цілому (мал. 188).

Крок 5. Відкрийте обраний каталог, перегляньте різні варіанти зразків-аналогів об’єкта проектування. Знайдену в Інтернеті сторінку можна роздрукувати, або скопіювати зображення тих зразків виробів, які вам найбільше сподобались (мал. 189).

Чи добре засвоїли?

1. Поясніть, чому таким важливим є етап пошуку інформації на початку розробки проекту.

2. Які джерела інформації ви знаєте?

3. Назвіть основні етапи дій (технології) пошуку інформації за проектом.

4. Що таке Інтернет? Для чого його використовують?

5. Виконайте пошук зразків аналогів для вашого виробу за наведеним алгоритмом (послідовністю). З допомогою вчителя створіть на робочому столі комп’ютера папку, скопіюйте та збережіть у ній відібрані зображення зразків-аналогів вашого об’єкта проектування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПРОЦЕСС ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ - Праця