Інформаційний запит

Інформаційний запит – письмове звернення з приводу ознайомлення з офіційними документами державних органів з будь-яких питань, крім відомостей з обмеженим доступом, надання письмової чи усної інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, їх посадових осіб. Запит може бути індивідуальний або колективний. У запиті зазначається прізвище, ім’я та по батькові, вказується документ або інші відомості, в яких заінтересований запитувач, місце (адреса), за якими він бажає одержати відповідь. Державні органи та

їх посадові особи зобов’язані надавати інформацію в будь-якій формі. Протягом 10 днів від дня подачі запиту запитувач має бути письмово повідомлений про те, чи задоволений його запит, чи йому відмовлено або відстрочено в наданні інформації. У разі задоволення запиту інформація повинна надаватися протягом одного місяця, якщо інший строк не передбачений законодавством. Відмова у задоволенні запиту доводиться до відома запитувача із зазначенням конкретної посадової особи, яка відмовляє. Якщо немає змоги надати відповідну інформацію (документ) у встановлений законом строк, допускається відстрочка задоволення запиту. У повідомленні про відстрочку, окрім зазначених атрибутів, вказується термін, у який запит буде задоволено. Відмова та відстрочка у задоволенні запиту стосовно доступу до офіційних документів можуть бути оскаржені.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Інформаційний запит - Довідник з правознавства