Назви альдегідів і кетонів – Альдегіди і кетони

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

4 . Альдегіди і кетони

Альдегіди і кетони є продуктами окиснення / первинних і вторинних спиртів:

Назви альдегідів і кетонів   Альдегіди і кетони

4.1 . Назви альдегідів і кетонів

Відповідно до номенклатури IUPAC, назви насичених альдегідів ациклічної будови утворюють від назв відповідних алканів шляхом додавання суфікса – аль. Назви насичених кетонів утворюють від назв відповідних вуглеводнів шляхом додавання суфікса – он.

Приклад.

Речовина

Традиційна назва

Систематична назва

Н-СНО

Формальдегід

Метаналь

СН3-СНО

Ацетальдегід

Етаналь

СН3-СО-СН3

Ацетон

Пропанон

Молекули альдегідів і кетонів містять у своєму складі карбонільну групу > С = О.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Назви альдегідів і кетонів – Альдегіди і кетони - Довідник з хімії