Інститут законодавства Верховної Ради України

Інститут законодавства Верховної Ради України – самостійна науково-дослідна і прикладна державна установа, у структурі апарату Верховної Ради. Створений відповідно до постанови Президії Верховної Ради України від 7.Х.1994. Головними завданнями І. є: участь у проведенні фундаментальних та здійснення приклад них досліджень у сфері державного управління суспільством і законопроектних робіт, координація участі наукових установ та інших організацій у законотворчій діяльності Верховної Ради; розробка концепції розвитку законодавчої системи України та проектів програм законодавчої діяльності Верховної Ради; аналіз практики застосування законів та ефективності їхньої дії, розробка пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства; порівняльні дослідження систем законодавства інших країн, а також оптимальних шляхів зближення національного законодавства із зарубіжним законодавством та міжнародним правом; розробка найважливіших законопроектів, здійснення науково-правової експертизи окремих законопроектів; надання науково-методичної допомоги у здійсненні законодавчої та контрольної діяльності постійним комісіям Верховної Ради України; участь у підготовці до видання Верховною Радою України законодавчих актів та спеціальної юридичної літератури. І. згідно із покладеними на нього завданнями здійснює наукову, науково-методичну, організаційно-інформаційну, видавничу та іншу діяльність.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інститут законодавства Верховної Ради України - Довідник з правознавства