Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи – Загальна Біологія

Біологія
Загальна Біологія

Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи

Клітина – елементарна одиниця живого. З відомих живих організмів тільки віруси є неклітинними формами життя. Усі інші біологічні об’єкти побудовані з клітин – однієї (бактерії, найпростіші) або великої кількості (багатоклітинні тварини, рослини, гриби). Клітини різних організмів відрізняються розмірами, формою, функціями, тривалістю життя. Незважаючи на це, клітини мають загальні властивості: здатність до самовідтворення і передачі

генетичної інформації, обміну речовин, росту, розвитку, мінливості, подразливості.
Основні положення клітинної теорії:
1) клітина – елементарна структурно-функціональна одиниця організму;
2) нові клітини утворюються в результаті поділу або злиття тих, що раніше існували;
3) для всіх клітин характерна єдність хімічного складу і метаболічних процесів;
4) організм може складатися з однієї або безлічі клітин;
5) багатоклітинні організми являють собою систему клітин, які утворюють тканини й органи, пов’язаних між собою гуморальними та нервовими типами регуляції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи – Загальна Біологія - Довідник з біології