ПОДІЛ КЛІТИНИ – КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Біологія – універсальний довідник

БУДОВА КВІТКОВОЇ РОСЛИНИ. ФУНКЦІЇ ЇЇ ОРГАНІВ

КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

ПОДІЛ КЛІТИНИ

В окремих частинах тіла рослинного організму знаходяться групи клітин, які здатні ділитися. Завдяки цьому збільшується кількість клітин, вони ростуть, внаслідок чого росте весь організм. Ріст упродовж усього життя – особлива властивість рослини.

Перед поділом клітини в ядрі подвоюється кількість спадкового матеріалу. У результаті цього процесу кожна хромосома складається з двох однакових частин – хроматид. Поділ клітини супроводжується поділом ядра (мал. 2). При цьому ядерна оболонка розпадається на дрібні пухирці, “зникають” ядерця, ущільнюються і стають компактними хромосоми. У подальшому в кожній з них порушується зв’язок між двома хроматидами, і вони відходять одна від одної як самостійні дочірні хромосоми. Останні переміщуються до полюсів клітини, що ділиться.

ПОДІЛ КЛІТИНИ   КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Мал. 2. Схема поділу клітини:

1 – ядро материнської клітини;

2 – хромосоми (їх 6 і кожна утворена двома хроматидами);

3 – дочірні хромосоми (їх 12);

4 – веретено поділу (нитки веретена відтягують дочірні хромосоми до полюсів клітини);

5 – веретено, яке бере участь у побудові перегородки між утвореними клітинами;

6 – ядро в дочірніх клітинах; а – хромосома з двох хроматид

Дві нові клітини отримують однаковий набір хромосом. Такий же набір хромосом мала і материнська клітина. Таким чином, при поділі клітини забезпечується не тільки рівномірний розподіл спадкового матеріалу між дочірніми клітинами, але і збереження в них тих же якостей, які мала материнська клітина.

Поділ клітини завершується відновленням ядра в новоутворених клітинах (хромосоми витягуються в довгі нитки, відновлюється ядерна оболонка, утворюються ядерця) і виникненням на місці поділу оболонок.

Нова дочірня клітина ділиться. тоді, як досягне розмірів материнської, а в ядрі відбудеться самоподвоєння кожної окремої хромосоми.


ПОДІЛ КЛІТИНИ – КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ - Довідник з біології