Контрольно-навчальні завдання

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.3. Онтогенетичний рівень організації життя

1.3.3. Біологія індивідуального розвитку

Контрольно-навчальні завдання

1. На яких етапах ембріонального розвитку зародок переживає критичні періоди?

А) 1-й місяць;

Б) 3-й місяць;

В) 4-й місяць;

Г) 5-й місяць;

Д) 6-й місяць.

2. При обстеженні дитини виявлено, що до складу великого пальця кисті входить замість двох три кісточки, що характерно для земноводних та плазунів. Ця аномалія розвитку має назву:

А)

брахідактилія;

Б) олігодактилія;

В) поліфалангія;

Г) полідактилія;

Д) синдактилія.

3. У дитини відсутні потові залози (ангідрія). Ця вада – наслідок порушенйя закладки в ембріогенезі:

А) ектодерми;

Б) ентодерми;

В) склеротому;

Г) дерматому;

Д) спланхнотому.

4. Патологоанатом виявив у викидня незамкнений спинний мозок. Ця патологія онтофілогенетично обумовлена і має назву:

А) прозенцефалія;

Б) агірія;

В) грижа спинного мозку;

Г) олігогірія;

Д) аненцефалія.

5. У новонародженої дитини впродовж першої доби лікар помітив відсутність акта дефекації. Про яку ваду

розвитку ймовірно свідчить цей факт?

А) дивертикул стравоходу;

Б) дивертикул прямої кишки;

В) атрезія заднього проходу;

Г) атрезія стравоходу;

Д) заяча губа.

6. У період внутрішньоутробного розвитку в судинній системі плоду функціонує артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в ligamentum arteriosum. Які анатомічні утворення з’єднує ця протока?

А) легеневий стовбур і аорту;

Б) легеневий стовбур і верхню порожнисту вену;

В) аорту і верхню порожнисту вену;

Г) праве і ліве передсердя;

Д) аорту і нижню порожнисту вену.

7. При обстеженні дитини тижневого віку встановлено дефект міжшлуночкової перетинки. У якого класу хребетних тварин серце має таку будову?

А) ссавців;

Б) птахів;

В) плазунів;

Г) земноводних;

Д) риб.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Контрольно-навчальні завдання - Довідник з біології