Навчальні програми для підтримки навчання математики

ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН)

Урок 27

Навчальні програми для підтримки навчання математики

Мета:

– ознайомити учнів та навчити застосовувати різні види програмного забезпечення для підтримки вивчення математики;

– розвивати практичні навички використання можливостей графічного супроводу навчального програмного забезпечення для розв’язання задач;

– за допомогою комп’ютера розвивати образне мислення, просторову уяву;

– поглиблення міжпредметних зв’язків, виховання людини, яка здатна

до інтеграції окремих предметів, їх взаємодії під час розв’язання навчальних завдань.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Учні доповідають за визначеними темами повідомлень.

II. Вивчення нового матеріалу

Вивчення інтерфейсу та основних можливостей прикладної навчальної програми “Динамічна геометрія”.

Використання програми для побудови геометричних фігур: коло, дуга, відрізок, промінь, пряма, кут, багатокутник та ін. Розрахунок довжини відрізку, площі геометричних фігур, величини кута.

Навчальні програми для підтримки навчання математики

Знайомство

з програмою для побудови графіків заданих функцій. За допомогою пакету GRAN1 або CHART побудувати в одній системі координат графіки функцій: у = sin х, у = sin 2х, у = 2 sin х.

Алгоритм виконання завдання

1. Загрузити програму.

2. Вибрати у меню “Опції”/ “Координатна вісь”, задаємо параметри для зображення осі.

Навчальні програми для підтримки навчання математики

3. За допомогою пункту “Опції”/ “Побудова графіку” вибрати мірило побудови.

Навчальні програми для підтримки навчання математики

4. Далі у горизонтальному меню вибрати пункт “Функція”, “Побудувати”.

5. У вікні вводу записати у = sin (х), натиснути кнопку “Готово”.

6. За аналогією побудувати графіки функції y = sin(2 – х), у = 2 – sin(x), враховуючи правила вводу математичних виразів у інформатиці.

7. Колір зображення змінити за допомогою пункту меню “Опції”, “Різне”.

Навчальні програми для підтримки навчання математики

8. За допомогою пункту меню “Обчислення” знайти точки перетину графіків даних функцій.

III. Закріплення матеріалу

1. Побудувати графіки функцій

Навчальні програми для підтримки навчання математики

За допомогою програми GRAN1.

Заповніть таблицю:

Математичний запис

Запис у інформатиці

У = cosx

У = 2cosx

У = 2cos(0,5х)

У= 2 cos(0,5x – 60°)

У= |2cas(0,5x – 60°)|

Під час роботи над поставленим завданням виникає запитання:

Які ви побачили зміни щойно побудованого графіка порівняно з попереднім?

(Учні аналізують розходження між графіками побудованих функцій, роблять висновки щодо перетворення графіків функцій та їх властивостей.)

2. Використання пакету GRAN 3D для побудови перерізу многокутників.

Задача 1. Дано: куб і три точки М, А, Р, які лежать на ребрах куба, що виходять з однієї вершини. Побудувати переріз куба площиною, яка проходить через дані точки.

(Після усного аналізу умови учні доходять висновку, що для побудови перерізу куба достатньо сполучити точки відрізками. Перерізом куба є трикутник.)

Елементи дослідження

– Чи може переріз куба площиною бути правильним трикутником?

– Чи може переріз куба площиною бути квадратом, прямокутником?

(Учні будують запропоновані перерізи куба за допомогою програми GRAN 3D різними способами, пропонують свої ідеї та разом знаходять відповіді на поставлені запитання.)

Задача 2. Побудуйте переріз куба площиною, яка проходить через три точки, дві з яких лежать на ребрах, що виходять з однієї вершини, а третя – на ребрі, паралельному одному з цих ребер.

(Виконання цієї задачі учні починають з побудови перерізу в зошиті, використовуючи метод слайдів, а потім будують його за допомогою комп’ютера.)

Задача 3. Побудувати переріз куба площиною, що проходить через точки, дві з яких лежать на мимобіжних ребрах цього куба.

(Для побудови перерізу використовують спосіб знаходження точки перетину прямої і площини з використанням проекції прямої на площину. Правильність розв’язання завдання показують на екрані комп’ютера.)

Елементи дослідження

(Учням пропонується скласти власні задачі, які потім вони розв’язують разом зі своїми однокласниками. При цьому складна і нецікава тема для багатьох учнів перетворюється на творчий пошук.)

IV. Підсумок уроку

– Яким був наш урок?

– Що нам вдалося зробити на уроці, а що – не дуже?

– На уроці ми вчилися застосовувати комп’ютер для вивчення математики. Чи потрібно нам буде це в житті?

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника за темою “Прикладне програмне забезпечення”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Навчальні програми для підтримки навчання математики - Плани-конспекти уроків по інформатиці