Координатна площина. Графік функції

824. 1) абсциса точки А дорівнює -3; 2) ордината точки А дорівнює 7.

825. Точка А в II чверті; В в IV чверті; С в IV чверті; D в II чверті; Е в І чверті; F у III чверті; K у II чверті; L у III чверті.

826. 1) ні; 2) ні; 3) ні.

827. 1) ні; 2) ні; 3) так.

828. 1) так; 2) ні; 3) так.

829. 1) лежать на осі абсцис точки: А; Е; F; М;

2) лежать на осі ординат точки: D; К; М.

830. А(2,5; 0); В(-3,5; 0); С(5; 0); D(-1,5; 0).

Координатна площина. Графік функції

831. А(0; 3); В(0; -0,5); С(0; 3,5); D(0; -4).

Координатна площина. Графік функції

832. А(4; 3); В(8; -1); С(-4; 0); D(0; 5); E(-2; -4); Е(3; -3); 0(0; 0).

833. А(5; 0); В(2; 4); С(0; 3); D(-6; 1); Е(-4; -3); F(3; -4); 0(0; 0).

834.

src="/files1/image315_19.jpg" class=""/>

835.

Координатна площина. Графік функції

836. 1) A(-1,5; 1,5); B(1,5; 1,5); C(1,5; -1,5); D(-1,5; -1,5);

2) M(0; 2,5); N(2,5; 0); K(0; -2,5); P(-2,5; 0).

Координатна площина. Графік функції

838. 1) -4 ≤ X ≤ 6;

2) -1 ≤ у ≤ 3;

3) при х = -2: у = -1; при х = 0: у = 3; при х = 1: у = 1; при х = 3,5: y = 2;

4) y = 0: х = -1; -3;

5) х = 0; х = 6; х = -4;

6) х = -2; x = -1,5; х = -2,5;

7) -2 < х < 0 та 1 < х < 6;

8) -4 < х < -2 та 0 < х < 1.

839. 1) -1,5 ≤ х ≤ 4;

2) 0,5 ≤ y ≤ 4;

3) при х = -1,5: у = 2; при х = 1: у = 0,5; при х = 2,5: у = 3; при х = 4: у = 4;

4) у = 0; х немає;

5) х = 1; 2; 3;

6) немає;

7) 1 < х < 2,5 та 2,5 < х < 4;

8) -1,5 < x < 1.

840. 1) при х = -2: у = -(-2)2 + 2 = -4 + 2 = -2;

2) при х = -1; y = -(-1)2 + 2 = -1 + 2 = 1;

3) при х = 0: у = -02 + 2 = 2;

4) при х = 1: у

= -12 + 2 = 1;

5) при х= 2: у = -22 + 2 = -2.

Координатна площина. Графік функції

841. 1) при х = -2; y = 2 – (-2)2 – 1 = 2 – 4 – 1 = 7;

2) при х = -1; у = 2 – (-1)2 – 1 = 2 – 1 – 1 = 1;

3) при х = 0: у = 2 – 02 – 1 = 0 – 1 = -1;

4) при х= 1: y = 2 – 12 – 1 = 2 – 1 = 1;

5) при х=2: y = 2 – 22 – 1 = 2 – 4 – 1 = 7.

Координатна площина. Графік функції

842.

X

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

У(х)

14

Координатна площина. Графік функції

4

Координатна площина. Графік функції

0

1/4

2

Координатна площина. Графік функції

10

У = х(3х – 1)

При х = -2: у = -2 – (3 – (-2) – 1) = -2 – (-7) = -14;

При х = -1,5: у = -1,5 – (3 – (-1,5) – 1) = -1,5 – (-5,5) = 8,25 = Координатна площина. Графік функції;

При х = -1: у = -1 – (3 – (-1) – 1) = 4;

При х = -0,5: у = -0,5 – (3 – (-0,5) – 1) = -0,5 – (-2,5) = Координатна площина. Графік функції;

При х = 0: y = 0;

При х = 0,5: у = 0,5 – (3 – 0,5 – 1) = 0,5 – 0,5 = 1/4;

При х = 1: y = 1 – (3 – 1 – 1) = 2;

При х = 1,5: у = 1,5 – (3 – 1,5 – 1) = Координатна площина. Графік функції;

При х = 2: y = 2 – (3 – 2 – 1) = 2 – 5 = 10.

Координатна площина. Графік функції

843. 1) -4 = -(-1)2 – 3; -4 = -1 – 3; -4 = -4, точка А належить графіку;

2) 4 ≠ -12 – 3; 4 ≠ -4, точка В не належить графіку;

3) 3 ≠ -02 – 3; 3 ≠ -3, точка С не належить графіку;

4) -5 ≠ -(-2)2 – 3; -5 ≠ -4 – 3; -5 ≠ -7, точка D не належить графіку функції.

844. 1) -2 ≠ -(-1)3 – 1; -2 ≠ +1 – 1; -2 ≠ 0, точка М не належить графіку функції;

2) -2 = -13 – 1; -2 = -2, точка N належить графіку;

3) -7 ≠ -23 – 1; -7 ≠ -8 – 1; -7 ≠ -9, точка Р не належить графіку функції;

4) 7 = -(-2)3 – 1; 7 = 8 – 1; 7 = 7, точка К належить графіку функції у = – x3 – 1.

845. 1) (0; 1); (1; -1); (2; -7); (-2; -7);

2) (0; -1); (1; -0,5); (-1; -1,5); (2; 3).

846. 1) 3 = 4 – (-1)2; 3 = 4 – 1; 3 = 3, точка К належить графіку функції;

2) -3 ≠ 4 – 12; -3 ≠ 3, точка L не належить графіку функції;

3) 0 = 4 – 22; 0 = 4 – 4; 0 = 0, точка М належить графіку функції;

4) 6 ≠ 4 – (-2)2; 6 ≠ 4 – 4; 6 ≠ 0, точка N не належить графіку функції.

847. 1) так; 2) ні; 3) так.

848. 1) ні; 2) ні; 3) ні.

849. 1) (0; -4); 2) (0; 3); 3) (0; 5/12).

850. 1) (3; 0); 2) (-3; 0); (3; 0);

Координатна площина. Графік функції

857. 1) М(-5,5; -4,2); 2) М(5,5; 4,2); 3) М(5,5; -4,2); 4) М(-5,5; 4,2).

858. 1) С(-4,8; 1,5); 2) С(1,6; -0,5); 3) С(6,1; -0,2).

Координатна площина. Графік функції

860. Всі точки належать графіку функції у = х (2; 2); (-1; -1); (3; 3); (-4; -4).

Координатна площина. Графік функції

861. Всі точки належать графіку функції у = – х. (-1; 1); (-2; 2); (3; -3); (1,5; -1,5).

Координатна площина. Графік функції

862. y = 3×2 – 3

X

0

1

-1

2

-2

Y(х)

-3

0

0

9

9

Х = 0, у = -3; х = 1, у = 3 – 12 – 3 = 0; х = -1, у = 3 – (-1)2- 3 = 0; x = 2, y = 3 – 22 – 3 = 9; х = -2, у = 3 – (-2)2 – 3 = 9.

Координатна площина. Графік функції

863.

X

-1

0

1

2

3

4

У(х)

8

3

0

-1

0

3

При х = -1, у = (-1 – 2)2 – 1 = (-3)2 – 1 = 9 – 1 = 8;

При х = 0, у = (0 – 2)2 – 1 = 4 – 1 = 3;

При х = 1, у = (1 – 2)2 – 1 = 1 – 1 = 0;

При х = 2, у = (2 – 2)2 – 1 = 0 – 1 = -1;

При х = 3, у = (3 – 2)2-1 = 1 – 1 = 0;

При х = 4, у = (4 – 2)2 – 1 = 4 – 1 = 3.

Координатна площина. Графік функції

1) x = 0, у = 3; х = 1,5, y = -0,75; х = 2,5, y = -0,75;

2) y = -0,75, х = 2,5; 1,5; у = 0, х = 1; 3; у = 3, х = 0; 4;

3) х < 1; х > 3; 4) 1 < х < 3; 5) х > 2; 6) х < 2.

864.

X

-3

-2

-1

0

1

Y(х)

5

2

1

2

5

У = (х + 1)2 + 1

При х = -3, у = (-3 + 1)2 + 1 = 4 + 1 = 5;

При х = -2, у = (-2 + 1)2 + 1 = 1 + 1 = 2;

При х = -1 ,у = (-1 + 1)2 + 1 = 0 + 1 = 1;

При х = 0, у = (0 + 1)2 + 1 = 1 + 1 = 2;

При x = 1, у = (1 + 1)2 + 1 = 4 + 1 = 5;

Координатна площина. Графік функції

1) х = -2,5, у = 3,25; х = -1, у = 1; х = 0, у = 2;

2) у = 1, х = -1; у = 2, х = -2; 0; у = 3,25, x = -2,5; 0,5; у = 2; х = -2; 0;

3) x – будь-яке; 4) немає, y > 0; 5) x > -1; 6) x < -1.

865. при x = -3, у = 0,5 – (-3)2 – 1,5 = 3;

При х = -2, y = 0,5 – (-2)2 – 1,5 = 0,5;

При х = -1, y = 0,5 – (-1)2- 1,5 = -1;

При х = 0, у = -1,5;

При х = 1, у = 0,5 – 12 – 1,5 = -1;

При х = 2, у = 0,5;

При х = 3, у = 3.

Координатна площина. Графік функції

2) при х = -2, Координатна площина. Графік функціїКоординатна площина. Графік функції

При х = -1, Координатна площина. Графік функції

При х = 0, y = 2/3;

При х = 1, Координатна площина. Графік функції

Координатна площина. Графік функції

3) при х = -2, Координатна площина. Графік функціїКоординатна площина. Графік функції

При х = -1, Координатна площина. Графік функції

При х = 0, y = -1/3,

При х = 1, у = 1/3;

При x = 2, Координатна площина. Графік функції

Координатна площина. Графік функції

4) при x = -4, у = 0,2 – (-4)2 – 1,2 = 2;

Прих = -3, у = 0,2 – (-3)2 – 1,2 = 0,6 = 6/10 = 3/5;

При х = -2, у = 0,2 – (-2)2 – 1,2 = -4/10 = -2/5;

При х = -1, у = 0,2 – (-1)2 – 1,2 = -1;

При х = 0, у = -1,2 = Координатна площина. Графік функції

При х = 1, у = -1;

При х = 2, у = -2/5;

При x = 3, у = 3/5; при х = 4, у = 2;

Координатна площина. Графік функції

5) при х = -7, у = -4/7 – (-7) + 1 = 4 + 1 = 5;

При х = -6, Координатна площина. Графік функціїКоординатна площина. Графік функції

При х = -5, Координатна площина. Графік функції

При х = -4, Координатна площина. Графік функції

При х = -3, Координатна площина. Графік функції

При х = -2, Координатна площина. Графік функції

При х = -1, Координатна площина. Графік функції

При х = 0, y = 1;

При х = 1, Координатна площина. Графік функції

При х = 2, Координатна площина. Графік функції

При х = 3, Координатна площина. Графік функції

При х = 4, Координатна площина. Графік функції

При х = 5, Координатна площина. Графік функції

При х = 6, Координатна площина. Графік функції

При х = 7, у = -4 + 1 = -3;

Координатна площина. Графік функції

6) при х = -3, Координатна площина. Графік функції

При х = -2, Координатна площина. Графік функції

При х = -1, Координатна площина. Графік функції

При х = 0, у = 1/9;

При х = 1, у = 3/9;

При х = 2, y= 1;

При х = 3, Координатна площина. Графік функції

Координатна площина. Графік функції

866. 1) при х = -2, у = -1,5 – 4 + 3 = -6 + 3 = -3;

При х = -1, у = -1,5 – 1 + 3 = 1,5;

При х = 0, у = 3;

При х = 1, y = -1,5 – 1 + 3 = 1,5;

Координатна площина. Графік функції

2) при х = -2, Координатна площина. Графік функціїКоординатна площина. Графік функції

При х = -1, Координатна площина. Графік функції

При х = 0, y = -0,5;

При х = 1, у = 0,25;

При х = 2, Координатна площина. Графік функції

При х = 3, у = 7/4 = 1,75;

Координатна площина. Графік функції

3) при х = -1, Координатна площина. Графік функції

При x = 0; у = -1/4 = -0,25;

При х = 1, у = 0,5;

При х = 2, Координатна площина. Графік функції

Координатна площина. Графік функції

867. точки перетину: (0; 0); (-1; 1);

При х < -1; х > 0 графік функції у = x2 лежить вище, ніж графік функції

Координатна площина. Графік функції

868. рис. у = – x3

X

0

1

-1

-2

2

Y(x)

0

-1

1

8

-8

Точка перетину (0; 0) при х > 0 графік функції у = – х3 лежить нижче, ніж графік функції у = х.

Координатна площина. Графік функції

869. 1) (-3; 2); (-2; 2); (-1; 2); (0; 2);

Координатна площина. Графік функції

2) (1; -2); (1;-1); (1; 0); (1; 1); (1; 2);

Координатна площина. Графік функції

3) (-3,5; 2,5); (-3; 2,5); (-1; 2,5); (0; 2,5);

Координатна площина. Графік функції

4)

Координатна площина. Графік функції

870.

1)

Координатна площина. Графік функції

2)

Координатна площина. Графік функції

3)

Координатна площина. Графік функції

4)

Координатна площина. Графік функції

871. -2 ≤ x ≤ 2 та -5 ≤ y ≤ 5

1) Р(х; – x); (2; -2); (1; -1); (0; 0); (-1; 1);

2) Р(у; y = lxl); (2;2); (2;-2);

3) Р(x; 2x); (1; 2); (2; 4); (-2; -4); (0; 0);

1)

Координатна площина. Графік функції

2)

Координатна площина. Графік функції

3)

Координатна площина. Графік функції

872. у = |х| D(y): х – будь-яке число; Е(у): у ≥ 0;

X

1

0

-1

-2

2

3

-3

4

-4

Y

1

0

1

2

2

3

3

4

4

У = – X2 + 2 D(у): х – будь-яке число; Е(у): у? 2

X

0

1

2

-2

3

-3

У

2

1

-2

-2

-7

-7

Точки перетину: (1; 1); (-1; 1).

Координатна площина. Графік функції

873.

1)

Координатна площина. Графік функції

2) у = – х2 + 1, х = -2, у = -4 + 1 = 3; х = -1, у = 0; х = 0, у = 1; х = 1, у = 0

У = х – 1; х = 1, у = 0; х = 2, у= 1; х = 3, у = 2; х = 4, у = 3;

Координатна площина. Графік функції

3) у = 2х; х = 0, у = 0; х = -1, у = -2; x = -2; у = -4;

У = 2х2; х = 0, у = 0; х = 1, у = 2; y = 2;

Координатна площина. Графік функції

4) у = -2×2 + 1: x = -1,у = -1; x = 0, у = 1;

У = 2/5х + 1; х = 0, у = 1; x = 1, Координатна площина. Графік функції х = 5, у = 3.

Координатна площина. Графік функції

Застосуйте на практиці.

876. 5 – 10 = 50 кг цукерок усього.

У = 50 – 6,5x, де х – день тижня.

Х = 1 – понеділок, х = 2 – вівторок, x = 3 – середа, x = 4 – четвер, х = 5 – п’ятниця, х = 6 – субота, x = 7 – неділя; у – кг цукерок, що залишається після продажу;

У = 50 – 6,5 – 3 = 50 – 19,5 = 30,5 (кг)

У = 50 – 6,5 – 2 = 50 – 13 = 37 (кг) цукерок залишиться в середу;

У = 50 – 6,5 – 4 = 50 – 26 = 24 (кг) цукерок залишиться в п’ятницю;

У = 50 – 6,5 – 6 = 50 – 39 = 11 (кг) цукерок залишиться у неділю.

Координатна площина. Графік функції

Задачі на повторення.

Координатна площина. Графік функції

Координатна площина. Графік функції

= 8 (м) – друга сторона трикутника;

Координатна площина. Графік функції – третя сторона трикутника;

Координатна площина. Графік функціїКоординатна площина. Графік функції – периметр даного трикутника.

880. 1) НСД(225; 400) = 5 – 5 = 25;

Координатна площина. Графік функції

2) НСД(144; 360) = 2 – 2 – 2 – 3 – 3 = 8 – 9 = 72;

Координатна площина. Графік функції

3) НСД(630; 780) = 5 – 3 – 2 = 30.

Координатна площина. Графік функції

881. 15% від 3000 грн = 3000 – 15 : 100 = 450 грн.

3000 грн + 450 грн = 3450 (грн) – отримає Андрій через один рік;

15 % від 3450 грн = 3450 – 15 : 100 = 517,5 грн.

3450 + 517,5 = 3967,5 (грн) – отримає Андрій через 2 роки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Координатна площина. Графік функції - ГДЗ з математики
« 
 »