ОПИТУВАННЯ ПРЕСОВЕ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОПИТУВАННЯ ПРЕСОВЕ – різновид анкетного опитування. При О. п. анкета друкується на шпальтах газет, журналів, тому можливість її заповнення та повернення обмежена колом читачів відповідного видання. Більше того, лише тієї частини читачів, які мають змогу вирізати анкету з видання та бажання її заповнити і відіслати дослідникам. Отже, респонденти О. п. становлять сукупність осіб, які з певних причин (добровільно чи під тиском обставин) беруть на себе працю заповнення та відправлення анкети.

Оцінка репрезентативності цієї сукупності дуже складна, оскільки, як правило, відсутні апріорні відомості про ознаки генеральної сукупності, якщо це читачі, напр., певного періодичного видання.

Досвід О. п. свідчить про специфічні відмінності в розподілі соціально-демогр. та інших ознак респондентів, коли замість пропорційного чи рівномірного розподілу має місце, як правило, унімодальний розподіл, при якому домінує якась одна категорія респондентів. У цьому зв’язку є сенс використовувати О. п. лише для зондажу громадської думки щодо вузького кола проблем, з приводу яких читачів можна визнати достатньо компетентними.

О. п. дає змогу проводити зондаж громадської думки певної частини населення щодо конкретної проблеми чи події. Витрати на О. п. порівняно з іншими методами незначні, а добровільна участь та високий ступінь анонімності забезпечують високу ймовірність отримати досить щирі відповіді. Саме завдяки цьому О. п. продовжує використовуватися дослідниками.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ОПИТУВАННЯ ПРЕСОВЕ - Довідник з соціології