ДЕЗІНФОРМАЦІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ – процес впливу на громадську, думку через неадекватну інформацію, яка видається за достовірну і сприймається як істинна.

Каналами Д є засоби масової комунікації – преса, радіо, телебачення та ін. Виділяють свідому Д., коли зміст повідомлень з самого початку програмують на зміну громадської думки, і несвідому Д. (зустрічається рідко), за якої ефект зміни сусп. свідомості (знань, цінностей, норм і т, д.) є побічним результатом, якого не чекає навіть сам комунікатор.

Звичайно Д. відіграє важливу роль як засіб руйнування традиційних сусп. норм, посилення ідеол. впливу на людину Може бути спрямована як на суспільство в цілому, так і на окремі соціальні групи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДЕЗІНФОРМАЦІЯ - Довідник з соціології