ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “ЄВРАЗІЯ “

Мета:

Навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів за темою “Євразія”; вдосконалити навички та вміння працювати з картами атласу, виконувати тестові завдання різних типів; визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу;

Розвивальна: розвивати вміння самостійно контролювати свій час, самостійно оцінювати правильність виконання завдань, вносити корективи за необхідності;

Виховна: виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень.

Тип уроку: контролю, коригування та оцінювання знань,

умінь, навичок.

Обладнання: атласи, дидактичні картки з варіантами завдань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наближається до завершення наша робота над вивченням географічних особливостей материків Землі. Останнім ключовим етапом розділу “Материки” було дослідження природи, населення та окремих країн Євразії. Тепер ви маєте майже цілісну географічну картину нашого світу. Майже, оскільки попереду на вас ще “чекають” океани. Але перед новою мандрівкою – перевірка “багажу знань, практичних умінь та навичок”.

III. ЕТАП КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ

Варіант 1

Перший рівень (3 бали)

1. Який учений досліджував гори Тянь-Шань, озеро Іссик-Куль, витоки річки Сирдар’ї?

А) П. Семенов; б) С. Дежньов; в) М. Пржевальський; г) М. Вавілов.

2. Найвіддаленішим від Північного полюсу є мис:

А) Челюскін; б) Дежньова; в) Рока; г) Піай.

3. Найбільш зволоженими є внутрішні райони Євразії.

А) Так; б) ні.

4. Яка річка належить до басейну Атлантичного океану?

А) Волга; б) Дунай; в) Амур; г) Меконг.

5. Укажіть півострів, де сформувався тропічний континентальний клімат.

А) Індостан; б) Індокитай; в) Аравійський; г) Скандинавський.

6. Гірська система Карпат сформувалася в епоху ________ складчастості.

Другий рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між країнами та їхніми столицями.

1 Німеччина

А Токіо

2 Франція

Б Нью-Делі

3 Індія

В Берлін

Г Париж*

* Проводиться на розсуд учителя.

2. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу Євразії.

1 Індостанська платформа

А Туранська низовина

2 Уральські гори

Б Область герцинської складчастості

3 Альпи

В Плоскогір’я Декан Г Область альпійської складчастості

Третій рівень (3 бали)

1. Оберіть три правильні твердження щодо географічного положення та ознак природи Євразії.

– Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас

– Тільки в Євразії річки належать до басейнів усіх чотирьох океанів

– Усі природні зони Євразії мають чітко виражене широтне простягання

– Найбільша кількість висотних поясів на материку спостерігається в Альпах

– На Аравійському півострові розташована зона саван та рідколісь

– Найбільшу площу в Євразії займає тропічний кліматичний пояс

– Євразія – єдиний материк, що містить дві частини світу

2. Охарактеризуйте природну зону пустель Євразії за планом, наведеним у таблиці.

Географічне

Положення

Клімат

Грунти

Типові представники рослинного світу (2-3)

Типові представники тваринного світу (2- 3)

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Чим рельєф Євразії відрізняється від інших материків?

2. Спрогнозуйте, які зміни клімату відбулися б в окремих частинах Євразії, якби гори Альпи мали не широтне, а меридіональне простягання.

3. На конкретних прикладах доведіть, що загострення екологічних проблем Євразії обумовлене інтенсивною господарською діяльністю.

Варіант 2

Перший рівень (3 бали)

1. Який учений досліджував важкодоступні райони Центральної Азії, верхів’я річок Хуанхе та Янцзи?

А) П. Семенов; б) С. Дежньов; в) М. Пржевальський; г) М. Вавілов.

2. Найвіддаленішим від екватору є мис:

А) Челюскін; б) Дежньова; в) Рока; г) Піай.

3. Найбільш зволоженими є північні райони Євразії.

А) Так; б) ні.

4. Яка річка належить до басейну внутрішнього стоку?

А) Волга; б) Об; в) Дніпро; г) Ганг.

5. Укажіть півострів, де поширений субекваторіальний мусонний клімат.

А) Індостан; б) Камчатка; в) Аравійський; г) Скандинавський.

6. Гірська система Гімалаїв сформувалася в епоху складчастості.

Другий рівень (3 бали)

1. Установіть відповідність між країнами та їхніми столицями.

1 Китай

А Лондон

2 Велика Британія

Б Пекін

3 Білорусь

В Рим

Г Мінськ

2. Установіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу Євразії.

1 Сибірська платформа

А Західносибірська низовина

2 Область каледонської складчастості

Б Середньосибірське плоскогір’я

3 Східноєвропейська платформа

В Східноєвропейська рівнина Г Скандинавські гори

Третій рівень (3 бали)

1. Оберіть три правильні твердження щодо географічного положення та ознак природи Євразії.

– Найбільші гірські системи Євразії розташовані в Європі

– Мішані ти широколисті ліси Євразії протягуються широкою смугою через весь материк

– Тільки в Євразії тропічний пояс не утворює суцільної смуги

– Найбільший вплив на формування клімату Європи мають повітряні маси з Атлантичного океану

– Межа між Європою та Азією проходить приблизно за меридіаном 70° сх. д.

– Для Уральських гір характерний сучасний вулканізм

– Біля підніжжя південно-східних Гімалаїв розміщене одне з найвологіших місць на планеті

2. Охарактеризуйте природну зону тундри Євразії за планом, наведеним у таблиці.

Географічне

Положення

Клімат

Грунти

Типові представники рослинного світу (2-3)

Типові представники тваринного світу (2-3)

Четвертий рівень (3 бали, одне питання на вибір)

1. Чим тектонічна будова Євразії відрізняється від інших материків?

2. Спрогнозуйте, які зміни клімату відбулися б в окремих частинах Євразії, якби на сході Євразії розташовувалися великі низовини.

3. На конкретних прикладах розкажіть про напрями природоохоронної діяльності в Євразії.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

– Оцініть результати власної роботи:

– виконав добре;

– виконав лише окремі завдання, тому що…

– Які завдання контрольної роботи викликали утруднення?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Випереджальне: ознайомтеся з картою Тихого океану, пригадайте відому вам номенклатуру.

– Випереджальне (окремим учням): підготуйте короткі повідомлення про унікальні організми, що мешкають у Тихому океані.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ “ЄВРАЗІЯ “ - Плани-конспекти уроків по географії