Способи зображення Землі (підсумковий урок)

І СЕМЕСТР

РОЗДІЛ ІІ

Земля на плані та карті

Тема 1. Способи зображення Землі

Урок 15. Способи зображення Землі (підсумковий урок)

Мета: перевірити знання і вміння учнів з теми, закріпити знання про умовні знаки, способи зображення висот, виявити вміння учнів орієнтуватися, виконувати прості креслення планів місцевості; виховувати почуття колективізму.

Тип уроку: перевірки знань, умінь, навичок.

Обладнання: географічні атласи, набір топографічних знаків; альбомний аркуш, поділений на квадрати, креслярське приладдя.

ХІД

УРОКУ

I. Організаційний момент

На початку вивчення теми повідомити про урок-змагання, необхідність виготовити умовні топографічні знаки і спеціальний лист для перевірки знань умовних знаків. Клас поділити на три групи (за кількістю рядів). У кожній групі вибрати експертів, які підраховуватимуть кількість балів, отриманих командою, перевіряти письмові завдання.

Перед уроком на одній частині дошки написати завдання і кількість балів, які можна отримати за виконання завдання.

Другу частину дошки розділити на три частини (за кількістю команд). Експерт кожної команди заносить отриману кількість балів

до відповідної графи.

II. Мотивація навчальної діяльності

III. Перевірка усвідомлення знань

Географічний диктант

1. Видима частина земної поверхні.

2. Прилад для визначення сторін горизонту.

3. Ступінь зменшення або збільшення порівняно з величиною об’єкта.

4. Креслення, що відображає на площині в умовних знаках і певному масштабі місцевість.

5. У якому напрямі від Києва знаходиться Чорне море?

6. У якому напрямі від Києва знаходиться Азовське море?

7. У якому напрямі від Києва знаходиться Каспійське море, якщо його азимут 135°?

8. За яким азимутом треба йти до предмета, розміщеного на півдні?

9. За яким азимутом учень повертатиметься зі школи додому, якщо школа розташована за азимутом 0°?

Топографічна гра

Примітка. Учитель читає текст, а учні на окремих аркушах, поділених на квадрати, ставлять відповідний топографічний знак. Консультанти перевіряють роботу, проходячи вздовж рядів. За правильну відповідь учень отримує 1 бал, який додається до балів команди.

Наш шлях розпочинається від школи (квадрат 21). Ідемо стежкою на північ і підходимо до кар’єру. Західніше від стежки лежать луки, на схід – чагарники. Від кар’єру ідемо на північний схід і потрапляємо у рідколісся. Далі виходимо до болота, розміщеного на сході. На південному сході зустрічаємо вирубаний ліс і проходимо на південь до колодязя. На південному заході розміщене джерело. Південніше джерела бачимо каміння і робимо там привал.

ІV. Використання знань у стандартних і змінених умовах

Завдання уроку

1. Назвати умовні знаки

2 бали

2. Зобразити умовні знаки

3 бали

3. Масштаб

3 бали

4. Види масштабів

4 бали

5. Висота горба

5 балів

6. Зображення рельєфу

5 балів

7. Визначення масштабу

6 балів

8. Азимут

6 балів

9. Прочитати оповідання

7 балів

10. Скласти розповідь

10 балів

11. Робота з планом місцевості

15 балів

12. Скласти план місцевості

20 балів

Завдання одержує кожен учень у залежності від рівня засвоєння теми. На підготовку відповіді на 1-3 завдання – 2 хв. Якщо відповідь правильна, то на дошці експерти виставляють відповідну кількість балів. Учні, які правильно відповіли, можуть допомогти своїм товаришам. Письмові завдання передаються експертам на перевірку по мірі виконання. Відповідають команди по черзі.

Завдання 1. Назвати умовні знаки (учитель видає командам карточки з умовними топографічними знаками).

Завдання 2. Зобразити умовними топографічними знаками.

Команда 1. Сосновий ліс; луки; річка і напрям течії; дерев’яний міст; чагарник.

Команда 2. Кар’єр; вирубаний ліс; поле; листяний ліс; болото.

Команда 3. Джерело; залізниця; окреме дерево; рідколісся; школа.

Завдання 3. Масштаб.

Команда 1. Який масштаб більший:

А) в 1 см 200 м, чи в 1 см 700 м;

Б) в 1 см 7 км, чи в 1 см 2 км?

Команда 2. Який масштаб менший:

А) в 1 см 20 м, чи в 1 см 10 м;

Б) в 1 см 10 км, чи в 1 см 2 км?

Команда 3. Який масштаб більший:

А) в 1 см 40 км, чи в 1 см 20 км;

Б) в 1 см 83 км, чи в 1 см 830 км?

Завдання 4. Числовий масштаб виразити іменованим.

Команда 1. 1 : 200 000, 1 : 500 000 000.

Команда 2. 1 : 1 000 000, 1 : 25 000 000.

Команда 3. 1 : 9 000 000, 1 : 500 000 000.

Завдання 5. Яка відносна висота горба? (Рисунки роздає учитель.)

Завдання 6. Зображення рельєфу горизонталями

Команда 1. Зобразіть горб заввишки 140 м, горизонталі проходять через 25 м, західний схил – пологий, а східний – крутий.

Команда 2. Зобразіть улоговину завглибшки 156 м, горизонталі проходять через 30 м, північний і північно-західний схил – круті.

Команда 3. Зобразіть горизонталями горб заввишки 18 м, західний схил якого крутий, а східний – пологий, горизонталі проведені через 3 м.

Завдання 7. Визначити масштаб плану.

Команда 1. Визначити масштаби планів, якщо відстань 1 км від школи до будинку культури становить на них: а) 10 см; б) 20 см?

Команда 2. Визначити масштаби планів, на яких відстань 4 км між двома населеними пунктами становить: а) 5 см; б) 10 см?

Команда 3. Визначити масштаби планів, на яких вулиця завдовжки: а) 700 м – має довжину 7 см; б) 2 км – 20 см?

Завдання 8. Азимут.

Команда 1. Яким сторонам горизонту відповідає азимут: 135°, 202°, 270°, 225°?

У якому напрямі від Полтави розміщені Карпати?

Команда 2. Яким сторонам горизонту відповідає азимут: 45°, 315°, 360°, 112?

У якому напрямі від Полтави розміщений Крим?

Команда 3. Яким сторонам горизонту відповідають азимути: 22°, 90°, 0°, 180°?

У якому напрямі від Полтави знаходиться Київ?

Завдання 9. Прочитати оповідання, в яких слова замінені умовними знаками.

Способи зображення Землі (підсумковий урок)

Завдання 10. Скласти розповідь за планом місцевості (план видає вчитель).

Завдання 11. Робота за планом місцевості в атласі.

Команда 1. Визначити різницю висот шкільної території И озера.

Команда 2. Чи видно від залізничної станції територію школи в селищі?

Команда 3. На скільки метрів знижується рівень води в річці від витоку до гирла?

Завдання 12. Скласти план місцевості.

Команда 1. Лісова дорога проходить з північного сходу на південний захід, по обидва боки від неї розміщений сосновий ліс. На південь від дороги глиняний кар’єр, від нього на південь і південний захід – вирубаний ліс. У 2 км на північ від кар’єру починається село, через яке проходить шоссе в напрямі зі сходу на захід, уздовж нього – лінія електропередач і зв’язку. В 700 м на схід від села шосе перетинає річку. Вона тече з північного сходу і повертає на південь. Через річку побудовано дерев’яний міст. У 3 км східніше від лівого берега лежить озеро, південний берег якого обріс очеретом. Між річкою і озером – луки. Масштаб: в 1 см 500 м.

Команда 2. У подорож ми відправились залізницею, що іде на північ, і від станції грунтовою дорогою пройшли 200 м на північній схід. Через рідколісся, пройшовши 300 м, ми підійшли до мішаного лісу, що розміщений на північному сході, і далі 560 м ішли вирубаним лісом на південь до будинку лісника, де і змогли напитись води з джерела, яке розміщене за 45 м на південний схід від будинку лісника. Далі пішли на південь чагарниками, пройшовши 530 м, помітили на півдні озеро з чудовим пляжем, де і зупинились. Масштаб: в 1 см 100 м.

Команда 3. Учні вирушили зі школи у північно-східному напрямі і пройшли 150 м до річки завширшки 60 м, що тече на південь. На поромі вони перебралися на лівий берег і пройшли просікою у сосновий ліс на схід 570 м до будинку лісника, що стоїть зліва від просіки. Напилися води з колодязя, який знаходиться від будинку зі східного боку, і грунтовою дорогою пройшли 300 м на північний захід до повороту дороги майже на захід, від повороту пройшли ще 520 м до кар’єру. Масштаб: в 1 см 100 м.

V. Підсумок уроку

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Способи зображення Землі (підсумковий урок) - Плани-конспекти уроків по географії