ПІДТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Екологія – охорона природи

ПІДТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ – 1) терит. – збереження прир. екосистем на частині території з таким розрахунком, щоб спеціально виділені ділянки підтримували баланс, що існував раніше чи бажаний, між компонентами, які утворюють середовище; здійснюється за допомогою системи прир. (особливо) охоронних територій; 2) компонентне – штучне додавання якогось компонента, що утворює середовище, при його нестачі на тлі природно існуючої кількості (напр., шляхом лісопосадок) або, навпаки, зменшенням кількості цього компонента в разі його тимчасового надлишку (напр., шляхом регуляції чисельності тварин, осушення земель); 3) соц. – екон. – розвиток природокористування відповідно до ресурсних можливостей регіону та світу загалом без переексплуатації прир. ресурсів, що призводить до деградації природи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПІДТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ - Довідник з екології